Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • AGH w liczbach
  • Facts and figures
 

AGH w liczbach

Liczba prowadzonych kierunków i specjalności:
 
58 kierunków, w tym ponad 200 specjalności

 
Liczba studentów (wraz ze słuchaczami s. podyplomowych, stan na 30 listopada 2015 r.): 33 455

  • studia stacjonarne (I i II stopień): 25 193
  • studia niestacjonarne (I i II stopień): 5 069
    w tym studenci obcokrajowcy (I i II stopień): 548
  • studia doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne): 990 (w tym obcokrajowcy: 43)
  • studia podyplomowe: 2 203 (w tym obcokrajowcy: 9)

 

Liczba pracowników (stan na 31 grudnia 2015 r.) ogółem: 4 138
1) pracownicy naukowo-dydaktyczni: 1 940
w tym:
prof. zwyczajni.: 172
prof. nadzwyczajni: 259, w tym z tytułem profesora: 78
adiunkci: 1 129, w tym ze stopniem doktora habilitowanego: 180
asystenci: 380, w tym ze stopniem doktora 155
 
2) pracownicy dydaktyczni: 260
w tym:
starsi wykładowcy: 153, w tym ze stopniem doktora: 112, dr. hab.: 1
wykładowcy: 61, w tym ze stopniem doktora: 6
lektorzy: 34
instruktorzy: 12
 
3) bibliotekarze dyplomowani: 7

 

AGH w rankingach

Rankingi polskie   

Rankingi zagraniczne

All rights reserved © 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza