Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Studenci
  • Doktoranci
  • Students
 

Organizacja roku akademickiego 2015/2016

1 października do 21 lutego — semestr zimowy

1 października do 25 stycznia — zajęcia semestru zimowego*

23 grudnia do 6 stycznia — wakacje zimowe

26 stycznia do 7 lutego — zimowa sesja egzaminacyjna — część podstawowa

8 lutego do 14 lutego — przerwa międzysemestralna

15 lutego do 21 lutego — zimowa sesja egzaminacyjna — część poprawkowa

 

22 lutego do 30 września — semestr letni

22 lutego do 12 czerwca — zajęcia semestru letniego

24 marca do 30 marca — wakacje wiosenne

13 czerwca do 30 czerwca  — letnia sesja egzaminacyjna — część podstawowa

1 lipca do 31 sierpnia — wakacje letnie

1 lipca do 15 września — praktyki

1 września do 15 września — letnia sesja egzaminacyjna — część poprawkowa

 

* W dniach 21-22 stycznia 2016 r. (czwartek, piątek) zajęcia odbywają się według planu ze środy.

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 11 listopada 2015 r., 6 stycznia 2016 r., 3 maja 2016 r. i 26 maja 2016 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada 2015 r., 2 maja 2016 r., 4 maja 2016 r. 27 maja 2016 r.

 

Okres od 16 do 30 września 2016 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2015/2016 i rozpoczęciem roku akademickiego 2016/2017.

 

All rights reserved © 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza