• Link do mapy serwisu
  • Studenci
  • Students
 

Organizacja roku akademickiego 2014/2015

1 października do 1 marca — semestr zimowy

1 października do 30 stycznia — zajęcia semestru zimowego*

22 grudnia do 6 stycznia — wakacje zimowe

31 stycznia do 15 lutego — zimowa sesja egzaminacyjna — część podstawowa

16 lutego do 22 lutego — przerwa międzysemestralna

23 lutego do 1 marca — zimowa sesja egzaminacyjna — część poprawkowa

 

2 marca do 30 września — semestr letni

2 marca do 22 czerwca — zajęcia semestru letniego**

3 kwietnia do 7 kwietnia — wakacje wiosenne

23 czerwca do 7 lipca  — letnia sesja egzaminacyjna — część podstawowa

8 lipca do 31 sierpnia — wakacje letnie

8 lipca do 15 września — praktyki

1 września do 15 września — letnia sesja egzaminacyjna — część poprawkowa

 

* W dniach 28 stycznia 2015 r. (środa) i 29 stycznia 2015 r. (czwartek) — zajęcia odbywają się według planu z poniedziałku i wtorku.

** W dniach 17 czerwca 2015 r. (środa) i 22 czerwca 2015 r. (poniedziałek) — zajęcia odbywają się według planu z piątku.

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 11 listopada 2014 r., 1 maja i 4 czerwca 2015 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 31 października 2014 r., 10 listopada 2014 r., 5 czerwca 2015 r.

 

Okres od 16 do 30 września 2015 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2014/2015 i rozpoczęciem roku akademickiego 2015/2016.

 

All rights reserved © 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza