Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Kandydaci
  • Admission
 

Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego

W latach 2017-2020 na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, na wszystkie kierunki studiów przyjmowani będą z pominięciem warunków rekrutacji:
a) laureaci olimpiady O Diamentowy Indeks AGH;
b) laureaci i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej przez AGH;
c) laureaci i finaliści stopnia centralne go Olimpiady Matematycznej;
d) laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiady Fizycznej.

 

W latach 2017-2020 na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia przyjmowani będą z pominięciem warunków rekrutacji laureaci i finaliści
stopnia centralnego zgodnie z informacjami zawartymi Uchwale nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

All rights reserved © 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza