Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Kandydaci
  • Admission
 

Wartości składników G, J dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane wg zasad „nowej” matury (ocenianej w skali 0-100 punktów)

Podstawą rankingu jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru:

W = 4 • G + J

(dla wszystkich kierunków z wyłączeniem kierunków Socjologia i Kulturoznawstwo

 

Wartości składników G i J dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane wg zasad nowej matury

G – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego (maksymalna liczba punktów: 200). 

  • a. jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot główny, to wybierany jest wynik najlepszy;
  • b. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z poziomu podstawowego i rozszerzonego, to składnik G obliczany jest jako suma tych wyników;
  • c. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu podstawowego w wysokości N punktów, wówczas przyjmuje się G = N;
  • d. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu rozszerzonego w wysokości N punktów, wówczas:

 

  • e. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z obu poziomów z matematyki, to jako ostateczna wartość składnika G przyjęty będzie wynik lepszy z wartości wyliczonych według punktów (b) i (d).

 

J – to liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego (angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub włoskiego) przeliczona według zasad podanych dla wyliczania wartości składnika G. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden język obcy, to wybierany jest wynik najlepszy (maksymalna liczba punktów: 200).

 

 

Poniższa tabela zawiera wykaz przedmiotów głównych, które uwzględniane są do obliczenia wskaźnika rekrutacji dla kierunków prowadzonych na piętnastu wydziałach AGH.

 

Wydział

Kierunek

Przedmiot główny

Górnictwa i Geoinżynierii

Budownictwo

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Górnictwo i Geologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Inżynieria Środowiska

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Inżynierii Metali
i Informatyki Przemysłowej

Edukacja Techniczno-Informatyczna

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Inżynieria Ciepła

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Inżynieria Materiałowa

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

Inżynieria Obliczeniowa

matematyka lub fizyka lub informatyka

Informatyka Stosowana

matematyka lub fizyka lub informatyka

Metalurgia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii
Biomedycznej

Automatyka i Robotyka

matematyka lub fizyka

Elektrotechnika

matematyka lub fizyka

Informatyka

matematyka lub fizyka

Inżynieria Biomedyczna

matematyka lub fizyka lub informatyka lub chemia lub biologia

Mikroelektronika w Technice
i Medycynie

matematyka lub fizyka

Informatyki, Elektroniki
i Telekomunikacji

Elektronika

matematyka lub fizyka

Elektronika i Telekomunikacja

matematyka lub fizyka

Elektronika i Telekomunikacja

(w j. angielskim)

matematyka lub fizyka

Informatyka

matematyka lub fizyka

Teleinformatyka

matematyka lub fizyka

Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki

Automatyka i Robotyka

matematyka lub fizyka lub informatyka

Inżynieria Akustyczna

matematyka lub fizyka lub informatyka

Inżynieria Mechaniczna
i Materiałowa

matematyka lub fizyka lub informatyka lub chemia

Mechanika i Budowa Maszyn

matematyka lub fizyka lub informatyka

Mechatronika

matematyka lub fizyka lub informatyka

Mechatronika (w j. angielskim)

matematyka lub fizyka lub informatyka

Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska

Ekologiczne Źródła Energii

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Geofizyka

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Górnictwo i Geologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Informatyka Stosowana

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Inżynieria Środowiska

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Ochrona Środowiska

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Turystyka i Rekreacja

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Geodezji Górniczej
i Inżynierii Środowiska

Geodezja i Kartografia

matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia

Inżynieria Środowiska

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Inżynierii Materiałowej

i Ceramiki

Ceramika

matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

Chemia Budowlana

matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

Inżynieria Materiałowa

matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

Technologia Chemiczna

matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

Odlewnictwa

Metalurgia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia

Wirtotechnologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia

Metali Nieżelaznych

Inżynieria Materiałowa

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Metalurgia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Górnictwo i Geologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Zarządzania

Informatyka i Ekonometria

matematyka lub informatyka

Zarządzanie

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Energetyki i Paliw

Energetyka

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Technologia Chemiczna

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Fizyki i Informatyki
Stosowanej

Fizyka Medyczna

matematyka lub fizyka lub chemia

Fizyka Techniczna

matematyka lub fizyka lub chemia

Informatyka Stosowana

matematyka lub fizyka

Matematyki Stosowanej

Matematyka

matematyka

 

Informacje dotyczące rekrutacji na kierunki Kulturoznawstwo i Socjologia na Wydziale Humanistycznym można znaleźć tutaj.

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza