Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Kandydaci
  • Admission
 

Wartości składników G, J dla kandydatów posiadających dokument uzyskany poza granicami Polski równoważny świadectwu dojrzałości

Podstawą rankingu jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru:

W = 4 • G + J

 

G, J – wyliczenia wartości składników dokonuje Centrum Studentów Zagranicznych.

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza