Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Kandydaci
  • Admission
 

Wartości składników G, J dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości matury dwujęzycznej (zdawanej w klasach dwujęzycznych)

Podstawą rankingu jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru:

W = 4 • G + J

 

G – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego zdawanego w języku polskim przeliczona według zasad podanych dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane wg zasad "nowej" matury. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot główny, to wybierany jest wynik najlepszy

 

J - wartość składnika J wynosi 200 pkt. z języka wykładowego.

 

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza