Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Kandydaci
  • Admission
 

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia pozwalają uzyskać tytuł inżyniera lub licencjata w zależności od danego kierunku studiów.

Na AGH prowadzone są w formie stacjonarnej (dawniej studia dzienne) lub formie niestacjonarnej (dawniej studia wieczorowe lub zaoczne) na 18 wydziałach.

 

Czas trwania studiów stacjonarnych o profilu ogólnoakademickim wynosi:

  • 6 semestrów (dla studiów licencjackich pierwszego stopnia),
  • 7 semestrów (dla studiów inżynierskich pierwszego stopnia).

 

Czas trwania studiów niestacjonarnych może być dłuższy od nominalnego czasu trwania studiów stacjonarnych o tym samym profilu o 1-2 semestry.

 

W przypadku studiów o profilu praktycznym liczba semestrów może być o jeden semestr większa niż na odpowiednich studiach o profilu ogólnoakademickim, ze względu na jednosemestralną praktykę.

All rights reserved © 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza