Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Kandydaci
  • Admission
 

Kwalifikacja na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego absolwentów AGH

Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów w AGH.

 

Dla absolwentów AGH podstawą wyliczenia wartości składnika E może być wynik egzaminu kierunkowego zdanego:

  • w pierwszym terminie,
  • w tym samym roku akademickim,
  • na tym samym kierunku studiów pierwszego stopnia.

Zakres i forma tego egzaminu kierunkowego muszą być identyczne z zakresem i formą egzaminu wstępnego na dany kierunek studiów drugiego stopnia w AGH.

 

Podstawą wyliczenia wartości składnika E może być wynik egzaminu kierunkowego inżynierskiego lub licencjackiego zdanego w pierwszym terminie, w tym samym roku akademickim, na kierunku prowadzonym w innej Uczelni, z którą AGH ma zawartą umowę regulującą zasady współpracy. W tym przypadku zakres i forma egzaminu kierunkowego muszą być identyczne z zakresem i formą egzaminu wstępnego na dany kierunek studiów drugiego stopnia w AGH.

 

Aby skorzystać z możliwości aplikowania na studia drugiego stopnia na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego kandydat składa w WKR stosowne oświadczenie, a decyzję ostateczną o możliwości wyliczenia składnika E na postawie wyniku egzaminu kierunkowego podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza