Kalendarz rekrutacji zimowej na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie prowadzona w dwóch cyklach rekrutacyjnych, natomiast na studia niestacjonarne drugiego stopnia - w jednym cyklu.

Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja rozpocznie się w dniu 2 stycznia 2018 r. (godz.900).

 

Dyżury komisji rekrutacyjnych rozpoczną się w dniu 26 stycznia 2018 r., a zakończą się 17 lutego 2018 r. Odbywać się będą w godzinach 900-1500 w dni robocze oraz wybrane soboty .

Ogłoszenie wyników następować będzie o godzinie 1500.

 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Etap rekrutacji

Cykl rekrutacyjny 1

Cykl rekrutacyjny 2

Składanie deklaracji w systemie e-Rekrutacja

od 2 stycznia 2018
do 1 lutego

od 7 do 12 lutego

Egzaminy wstępne

2, 5 lutego (piątek, poniedziałek)

13 lutego (wtorek)

Wstępna kwalifikacja kandydatów

6 lutego (wtorek)

14 lutego (środa)

Przyjmowanie podań i wydawanie decyzji o przyjęciu na studia

od 7 do 12 lutego

od 15 do 16 lutego

Wpisy na studia

od 7 do 12 lutego

od 15 do 16 lutego

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Etap rekrutacji

Obowiązujące terminy

Składanie deklaracji w systemie e-Rekrutacja

od 2 stycznia 2018 do 9 lutego

Egzaminy wstępne

9, 10 lutego (sobota)

Wstępna kwalifikacja kandydatów

12 lutego

Przyjmowanie podań i wydawanie decyzji o przyjęciu na studia

od 13 do 17 lutego (sobota)

Wpisy na studia

od 13 do 17 lutego (sobota)