Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Kandydaci
  • Admission
 

Kalendarz rekrutacji letniej 2016/2017

Dla wszystkich stopni i form studiów:

Rozpoczęcie pracy WKR:

13 czerwca 2016 r., godz. 900

Przerwa wakacyjna:

od 25 lipca do 31 sierpnia 2016 r.

Zakończenie pracy WKR:

30 września 2016 r., godz. 1500

WKR dyżurują w godzinach od 9:00 do 15:00.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja:

od 1 czerwca 2016 r., godz. 900
do 8 lipca 2016 r., godz. 1500

Egzamin wstępny z matematyki (dotyczy osób posiadających wyniki egzaminu maturalnego w skali 1-6 lub 2-5 oraz z wykształceniem uzyskanym za granicą):

8 lipca 2016 r., godz. 1500

Wstępna kwalifikacja kandydatów:

12 lipca 2016 r.,
ogłoszenie wyników o godz. 1500

Przyjmowanie podań, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, wpisy:

od 13 do 22 lipca 2016 r.
(w tym sobota 16 lipca)

Ogłoszenie ewentualnego naboru dodatkowego pierwszego:

22 lipca 2016 r., godz. 1500

Nabór dodatkowy pierwszy

Nabór dodatkowy drugi

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja :

od 1 czerwca 2016 r., godz. 900
do 13 lipca 2016 r., godz. 1500

Egzamin wstępny z matematyki (dotyczy osób posiadających wyniki egzaminu maturalnego w skali 1-6 lub 2-5 oraz z wykształceniem uzyskanym za granicą):

8 lipca 2016 r., godz. 1500

Wstępna kwalifikacja kandydatów:

14 lipca 2016 r.,
ogłoszenie wyników o godz. 1700

Przyjmowanie podań, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, wpisy:

od 15 do 22 lipca 2016 r.
(w tym sobota 16 lipca)

Ogłoszenie ewentualnego naboru dodatkowego:

22 lipca 2016 r., godz. 1500

Nabór dodatkowy

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja:

od 1 czerwca 2016 r., godz. 900
do 12 września 2016 r., godz. 1500

Przyjmowanie dokumentów drogą elektroniczną:

od 1 do 10 września 2016 r. (do godz. godz. 1500)

Przeprowadzanie egzaminów wstępnych:

13 września 2016 r.

Wstępna kwalifikacja kandydatów:

14 września 2016 r.,
ogłoszenie wyników o godz. 1500

Przyjmowanie podań, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, wpisy:

od 15 do 24 września 2016 r. (sobota)

Ogłoszenie ewentualnego naboru dodatkowego:

19 września 2016 r., godz. 900

Nabór dodatkowy

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja:

od 1 czerwca 2016 r., godz. 900
do 15 września 2016 r., godz. 1500

Przyjmowanie dokumentów drogą elektroniczną:

od 1 do 15 września 2016 r.

Przeprowadzanie egzaminów wstępnych:

16, 17 września 2016 r. (sobota)

Wstępna kwalifikacja kandydatów:

20 września 2016 r.
ogłoszenie wyników o godz. 1500

Przyjmowanie podań, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, wpisy:

od 21 do 28 września 2016 r. |
(w tym sobota 24 września)

 

 

Opracowano na podstawie Zarządzenia nr 16/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w AGH w roku akademickim 2016/2017.

All rights reserved © 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza