Opłata za postępowanie rekrutacyjne

W rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 wysokość opłaty za postępowanie rekrutacyjne jest zależna od liczby złożonych deklaracji.

 

W przypadku studiów pierwszego stopnia opłata wynosi:

  • 80 zł w przypadku złożenia jednej deklaracji,
  • 80 zł za pierwszą i 70 zł za drugą w przypadku złożenia dwóch deklaracji,
  • 80 zł za pierwszą i 70 zł za drugą i po 50 zł za każdą kolejną w przypadku złożenia trzech i więcej deklaracji.

 

W przypadku studiów drugiego stopnia opłata wynosi 80 zł

 

Opłata za legitymację

Po zakwalifikowaniu się na dany kierunek studiów, przed wpisem należy wnieść opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (17 zł) na numer rachunku podany w systemie e-Rekrutacja. Opłata nie jest pobierana od osób, które już posiadają legitymację AGH. 


Opłaty za studia niestacjonarne

Opłaty te należy dokonywać na numery rachunków wskazane przez Dziekanaty wydziałów.