Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Kandydaci
  • Admission
 

Opłata za postępowanie rekrutacyjne

W rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 dla pojedynczej deklaracji kierunku opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosiła 75 zł.

 

Opłata za legitymację

Po zakwalifikowaniu się na dany kierunek studiów, przed wpisem należy wnieść opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (17 zł) na numer rachunku podany w systemie e-Rekrutacja. Opłata nie jest pobierana od osób, które już posiadają legitymację AGH. 


Opłaty za studia niestacjonarne

Opłaty te należy dokonywać na numery rachunków wskazane przez Dziekanaty wydziałów.

All rights reserved © 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza