Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Kandydaci
  • Admission
 

Wykaz kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na które aktualnie prowadzona jest rekrutacja

KierunekStatus
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Budownictwo >W trakcie rekrutacji
Górnictwo i Geologia >W trakcie rekrutacji
Inżynieria Środowiska>W trakcie rekrutacji
Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiRekrutacja zakończona
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Edukacja Techniczno-InformatycznaRekrutacja zakończona
Inżynieria Ciepła>W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 7)
Inżynieria Materiałowa >W trakcie rekrutacji
Inżynieria ObliczeniowaRekrutacja zakończona
Informatyka Stosowana>W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 7)
Metalurgia>W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 7)
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Automatyka i Robotyka Wznowienie rekrutacji od cyklu 10
Elektrotechnika >W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 10)
Informatyka
Rekrutacja zakończona
Inżynieria Biomedyczna Wznowienie rekrutacji od cyklu 10
Mikroelektronika w Technice i MedycynieRekrutacja zakończona
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Elektronika>W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 10)
Elektronika i TelekomunikacjaRekrutacja zakończona (wpisy)
Elektronika i Telekomunikacja (w j. angielskim)Rekrutacja zakończona
InformatykaRekrutacja zakończona
TeleinformatykaRekrutacja zakończona
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Automatyka i Robotyka >W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 10)
Inżynieria Akustyczna >W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 10)
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa>W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 10)
Mechanika i Budowa Maszyn >W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 10)
Inżynieria Mechatroniczna>W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 10)
Inżynieria Mechatroniczna (w j. angielskim) >W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 10)
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Ekologiczne Źródła Energii >W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 10)
Geofizyka >W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 10)
Górnictwo i Geologia >W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 10)
Informatyka Stosowana Rekrutacja zakończona (wpisy)
Inżynieria Środowiska>W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 10)
Ochrona Środowiska>W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 10)
Turystyka i Rekreacja >W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 10)
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Geodezja i Kartografia >W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 10)
Inżynieria Środowiska >W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 10)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Ceramika>W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 9)
Chemia Budowlana>W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 9)
Inżynieria Materiałowa >W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 9)
Technologia Chemiczna>W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 9)
Wydział Odlewnictwa
Inżynieria Procesów Odlewniczych>W trakcie rekrutacji
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich>W trakcie rekrutacji
Wydział Metali Nieżelaznych
Inżynieria Materiałowa >W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 10)
Metalurgia>W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 10)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji >W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 10)
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Górnictwo i Geologia >W trakcie rekrutacji
Inżynieria Naftowa i Gazownicza >W trakcie rekrutacji
Wydział Zarządzania
Informatyka i Ekonometria Rekrutacja zakończona
ZarządzanieRekrutacja zakończona
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rekrutacja zakończona
Wydział Energetyki i Paliw
Technologia Chemiczna >W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 11)
Energetyka >W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 11)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka MedycznaRekrutacja zakończona
Fizyka Techniczna Rekrutacja zakończona (wpisy)
Informatyka Stosowana >W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 10)
Wydział Matematyki Stosowanej
Matematyka Rekrutacja zakończona (wpisy)
Wydział Humanistyczny
Informatyka SpołecznaRekrutacja zakończona
Kulturoznawstwo  >W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 10)
Socjologia>W trakcie rekrutacji
(najbliższa kwalifikacja w cyklu 10)

 

Wykaz kierunków studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, na które aktualnie prowadzona jest rekrutacja w danym cyklu rekrutacyjnym.

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza