Limity i kierunki objęte rekrutacją - studia niestacjonarne

Podane niżej limity dotyczą rekrutacji zimowej na studia niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018.

 

Wydział / kierunek / limit miejsc

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Automatyka i Robotyka 30
Mechanika i Budowa Maszyn30
Wydział Zarządzania
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 120