Limity i kierunki objęte rekrutacją - studia niestacjonarne

Podane niżej limity dotyczą rekrutacji na studia niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018.

 

KierunekRekrutacja letnia Rekrutacja zimowa
I
stopień
II
stopień
II
stopień
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Budownictwo 60300
Górnictwo i Geologia 60300
Inżynieria Środowiska60300
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji60300
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Informatyka Stosowana60600
Inżynieria Materiałowa60600
Metalurgia60600
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Elektrotechnika6030
0
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Elektronika i Telekomunikacja75
00
Informatyka5000
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Automatyka i Robotyka 906030
Mechanika i Budowa Maszyn 1506030
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Geodezja i Kartografia 1201200
Inżynieria Środowiska 60600
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Technologia Chemiczna040
0
Wydział Odlewnictwa
Inżynieria Procesów Odlewniczych0450
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Górnictwo i Geologia 60600
Inżynieria Naftowa i Gazownicza 60600
Wydział Zarządzania
Informatyka i Ekonometria 60600
Zarządzanie90900
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1200120
Wydział Humanistyczny
Kulturoznawstwo  30300
Socjologia30300