Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Kandydaci
  • Admission
 

Limity i kierunki objęte rekrutacją - studia stacjonarne

Podane niżej limity dotyczą rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2016/2017 (dotyczy rekrutacji letniej i zimowej).

 

Wydział / Kierunek

Rekrutacja letnia

Rekrutacja zimowa

Pierwszy stopień studiów

Drugi stopień studiów

Drugi stopień studiów

Górnictwa i Geoinżynierii

510

30

360

Budownictwo

150

0

90

Górnictwo i Geologia

120

30

90

Inżynieria Środowiska

120

0

90

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

120

0

90

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

560

0

265

Edukacja Techniczno-Informatyczna

60

0

20

Informatyka Stosowana

160

0

80

Inżynieria Ciepła

60

0

0

Inżynieria Materiałowa

160

0

120

Inżynieria Obliczeniowa

60

0

0

Metalurgia

60

0

45

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

600

0

435

Automatyka i Robotyka

120

0

105

Elektrotechnika

150

0

120

Informatyka

150

0

105

Inżynieria Biomedyczna

120

0

105

Mikroelektronika w Technice i Medycynie

60

0

0

Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

530

0

390

Elektronika

70

0

0

Elektronika i Telekomunikacja

140

0

150

Elektronika i Telekomunikacja (w j. angielskim)

30

0

30

Informatyka

220

0

140

Teleinformatyka

70

0

70

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 

765

0

555

Automatyka i Robotyka

120

0

120

Inżynieria Akustyczna

75

0

60

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa

60

0

0

Mechanika i Budowa Maszyn

360

0

255

Inżynieria Mechatroniczna

90

0

90

Inżynieria Mechatroniczna (w j. angielskim)

60

0

30

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

810

120

720

Ekologiczne Źródła Energii

60

0

60

Geofizyka

60

15

60

Górnictwo i Geologia

300

15

270

Informatyka Stosowana

90

0

90

Inżynieria Środowiska

120

0

120

Ochrona Środowiska

90

0

120

Turystyka i Rekreacja

90

90

0

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 

295

0

360

Geodezja i Kartografia

180

0

210

Inżynieria Środowiska

115

0

150

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

280

20

230

Ceramika

30

5

25

Chemia Budowlana

30

0

0

Inżynieria Materiałowa

80

5

75

Technologia Chemiczna

140

10

130

Odlewnictwa 

225

0

130

Metalurgia

150

0

80

Wirtotechnologia

75

0

50

Metali Nieżelaznych 

300

0

120

Inżynieria Materiałowa

90

0

30

Metalurgia

90

0

30

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

120

0

60

Wiertnictwa, Nafty i Gazu

240

0

240

Górnictwo i Geologia

120

0

150

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

120

0

90

Zarządzania 

360

180

120

Informatyka i Ekonometria

90

60

0

Zarządzanie

120

120

0

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

150

0

120

Energetyki i Paliw

360

15

295

Energetyka

210

0

180

Technologia Chemiczna

150

15

115

Fizyki i Informatyki Stosowanej

225

0

145

Fizyka Medyczna

55

0

40

Fizyka Techniczna

70

0

45

Informatyka Stosowana

100

0

60

Matematyki Stosowanej 

200

200

0

Matematyka

200

200

0

Humanistyczny

210

115

0

Kulturoznawstwo

60

50

0

Socjologia

90

65

0

Informatyka Społeczna

60

0

0

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza