Limity i kierunki objęte rekrutacją - studia stacjonarne

Podane niżej limity dotyczą rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018.

 

KierunekRekrutacja letnia Rekrutacja zimowa
I
stopień
II
stopień
II
stopień
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Budownictwo 15015105
Górnictwo i Geologia 9015105
Inżynieria Środowiska903060
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji90090
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Edukacja Techniczno-Informatyczna60020
Inżynieria Ciepła60045
Inżynieria Materiałowa 1200120
Inżynieria Obliczeniowa6000
Informatyka Stosowana150075
Metalurgia60045
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Automatyka i Robotyka 1200
105
Elektrotechnika 1500135
Informatyka
1500
105
Inżynieria Biomedyczna 1200
90
Mikroelektronika w Technice i Medycynie60045
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Elektronika70
00
Elektronika i Telekomunikacja1400120
Elektronika i Telekomunikacja (w j. angielskim)30030
Informatyka2200140
Teleinformatyka80070
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Automatyka i Robotyka 1200120
Inżynieria Akustyczna 900
60
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa60
0
0
Mechanika i Budowa Maszyn 3600255
Inżynieria Mechatroniczna90090
Inżynieria Mechatroniczna (w j. angielskim) 60030
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Ekologiczne Źródła Energii 60030
Geofizyka 4515
30
Górnictwo i Geologia 12015
180
Informatyka Stosowana 900
45
Inżynieria Środowiska900
120
Ochrona Środowiska600
30
Turystyka i Rekreacja 60600
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Geodezja i Kartografia 1800150
Inżynieria Środowiska 1200120
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Ceramika305
25
Chemia Budowlana3000
Inżynieria Materiałowa 805
75
Technologia Chemiczna14010130
Wydział Odlewnictwa
Inżynieria Procesów Odlewniczych150080
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich750
50
Wydział Metali Nieżelaznych
Inżynieria Materiałowa 900
30
Metalurgia900
30
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1200
60
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Górnictwo i Geologia 1200120
Inżynieria Naftowa i Gazownicza 1200120
Wydział Zarządzania
Informatyka i Ekonometria 90600
Zarządzanie1201200
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1500120
Wydział Energetyki i Paliw
Technologia Chemiczna 15015
120
Energetyka 2100
180
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka Medyczna500
30
Fizyka Techniczna700
30
Informatyka Stosowana 1050
60
Wydział Matematyki Stosowanej
Matematyka 200200
0
Wydział Humanistyczny
Informatyka Społeczna7500
Kulturoznawstwo  45300
Socjologia75600