01.01.2018

Nowy kierunek studiów drugiego stopnia na Wydziale Energetyki i Paliw


Informujemy, że począwszy od rekrutacji zimowej na rok akademicki 2017/2018 Wydział Energetyki i Paliw prowadzi rekrutację na nowy kierunek studiów drugiego stopnia: Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią.