22.12.2017

Nowa specjalność na studiach drugiego stopnia na kierunku Energetyka na Wydziale Energetyki i Paliw: Systemy magazynowania i konwersji energii dla e-mobility


Termin rozpoczęcia kształcenia na specjalności: rok akademicki 2017/2018, 27 lutego 2018 r.

Podstawowym aspektem kształcenia będzie zdobycie przez studentów wiedzy w zakresie właściwości materiałów (w tym nanomateriałów), ich stosowania, badania oraz projektowania właściwości funkcjonalnych dla potrzeb systemów magazynowania i konwersji energii dla e-mobility. Tematy realizowane w ramach specjalności na wykładach, seminariach i laboratoriach dotyczyć będą zagadnień związanych z materiałami, wytwarzaniem i testowaniem, opracowaniem systemów zarządzania energią i kontroli bezpieczeństwa dla akumulatorów typu Li-ion, Na-ion oraz dla ogniw paliwowych przeznaczonych do zastosowania w samochodach elektrycznych. Integralną częścią kształcenia będą zagadnienia związane ze stabilnością i bezpieczeństwem wytwarzanych ogniw. Kompleksowe kształcenie obejmować będzie synergiczne związki różnych technologii energetycznych. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom znaleźć pracę w sektorze samochodowym, tradycyjnym sektorze energetycznym, jak również w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych, gdzie sprawy materiałowe mają decydujące znaczenie. Absolwenci będą doskonale przygotowani również do podjęcia studiów III stopnia.

Istotnym elementem kształcenia będzie możliwość odbycia praktyk i staży przemysłowych w zakładach przemysłowych i firmach motoryzacyjnych oraz jednostkach naukowo-badawczych w kraju i zagranicą. Zwłaszcza w tym ostatnim przypadku, dla absolwenta o takim profilu wykształcenia, istnieją ogromne możliwości odbycia praktyk w renomowanych firmach zagranicznych.

Absolwent specjalności Systemy magazynowania i konwersji energii dla e-mobility, inżynier wyposażony w najnowocześniejsza wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii energetycznych będzie znakomitą wizytówką AGH.