Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Kandydaci
  • Admission
 
31.05.2017

1 czerwca rozpoczęcie elektronicznej rejestracji na studia w AGH


Rekrutacja na studia pierwszego stopnia w Akademii Górniczo-Hutniczej rozpocznie się 1 czerwca o godz. 9.00. Kandydaci mogą wybierać spośród 58 kierunków na 16 wydziałach. 

Od tego roku rekrutacja na studia w AGH prowadzona będzie w cyklach rekrutacyjnych trwających 7 dni. Kwalifikacja kandydatów rozpoczyna się 4 lipca, po tym, jak tegoroczni maturzyści poznają wyniki egzaminu dojrzałości. Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia stacjonarne potrwa do 21 września. 

W tegorocznej rekrutacji kandydaci już w ciągu tygodnia będą wiedzieć, czy zostali zakwalifikowani na zadeklarowane kierunki, a następnie będą mogli dokonać wpisu na wybrany kierunek. Kandydaci mogą wybrać maksymalnie pięć kierunków studiów z tego samego lub z różnych wydziałów.

W ramach studiów I stopnia na AGH przyjętych zostanie łącznie 7535 studentów: 6060 na studiach stacjonarnych i 1475 na studiach niestacjonarnych. Nazwy dwóch kierunków zmienił Wydział Odlewnictwa – jedyna jednostka o takim profilu w strukturze szkolnictwa wyższego w Polsce. Kierunek Metalurgia to teraz Inżynieria Procesów Odlewniczych, a Wirtotechnologia to Komputerowe Wspomaganie Procesów Odlewniczych.   

W ramach zachęty dla wybitnie uzdolnionych maturzystów AGH w Krakowie przygotowała dodatkowy pakiet korzyści, z którego od nowego roku będą mogli skorzystać najlepsi maturzyści oraz laureaci olimpiad stopnia centralnego. Wszyscy kandydaci przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia mają zagwarantowane miejsce w akademikach Miasteczka Studenckiego AGH. 

  • Dla najlepszych maturzystów bezpłatne miejsce w akademiku przez pierwszy rok studiów;  
  • Ponadto najzdolniejsi studenci I roku będą mogli skorzystać z indywidualnego programu studiów pod opieką tutora, wziąć udział w badaniach realizowanych przez uczelnię czy skorzystać z opcji wyjazdu na praktyki i staże.  

 

Wsparcie części tych działań będzie możliwe dzięki dotacji projakościowej MNiSW. 

Pełna lista kierunków, wraz z opisami, na które mogą rejestrować się kandydaci.  

 


All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza