Regulaminy

Zarządzenie Nr 31/2017 Rektora z dnia 3 lipca 2017 r. w  sprawie "Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w AGH"