Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Strona główna AGH
  • News
  • AGH Main Page
 
27.02.2017

„Otoimplant” w konkursie na najlepsze na świecie projekty innowacyjne


zdjęcie implantu wykonane przez dr inż. M. Ziąbkę przy użyciu mikroskopu optycznego

techniczny model implantu

implant pomiędzy monetą jednogroszową a ziarenkiem ryżu

Stworzona przez naukowców z AGH proteza ucha środkowego „otoimplant” startuje w kategorii Life Sciences & Healthcare w międzynarodowym konkursie „Bringing tech&science closer to people” promującym najlepsze na świecie innowacyjne projekty technologiczne. Głosować można do 27 lutego 2017 r. poprzez stronę internetową.

Nad projektem „otoimplant” od marca 2016 r. pracuje zespół naukowo-badawczy pod kierunkiem dr inż. Magdaleny Ziąbki z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, która prowadzi go w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programu Lider. W skład zespołu weszli mgr inż. Michał Dziadek z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz dr n. med. Agnieszka Wróbel z Kliniki Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Powołano też specjalny zespół konsultacyjny, w którym znaleźli się dr Elżbieta Menaszek z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ, dr n. med. Agnieszka Wiatr z Oddziału Klinicznego Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz dr n. med. Maciej Wiatr z Katedry i Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

„Otoimplant” jest protezą ucha środkowego wykonaną z biostabilnych polimerów termoplastycznych zawierających bakteriobójczy dodatek modyfikujący w postaci nanocząstek srebra. Implant umożliwi rekonstrukcję łańcucha kosteczek słuchowych w przestrzeniach ucha środkowego i skutecznie wyeliminuje zakażenia bakteryjne. Proteza laryngologiczna może stanowić wszczep wielofunkcyjny o działaniu bakteriobójczym w środowisku biologicznym oraz zapewnić pacjentom krótszy okres rekonwalescencji i ograniczyć ryzyko związane z powikłaniami w przebiegu infekcji i zakażeń bakteryjnych, a także umożliwiać odtworzenie budowy i funkcji struktur kostnych ucha środkowego przez przywrócenie prawidłowego rezonansu kosteczek. Dzięki zastosowaniu tego typu implantów możliwa będzie poprawa słuchu u pacjentów z uszkodzonym łańcuchem kosteczek słuchowych na skutek przebiegu stanów zapalnych, urazów, wad wrodzonych i otosklerozy. Docelowo naukowcy planują wprowadzenie protez do ogólnego użytku i sprzedaży.

Implant wykonany został z kompozytu na osnowie z biostabilnego medycznego polimeru i nanocząstek srebra. Do wytworzenia implantu wykorzystano metody przetwórstwa tworzyw sztucznych ze stopu. Projekt obejmuje ocenę właściwości fizykochemicznych, biologicznych in vitro, in vivo na zwierzętach oraz histopatologicznych, laryngologicznych i audiologicznych z udziałem pacjentów. Ocenione zostały właściwości fizykochemiczne i strukturalne, a także podstawowe parametry mechaniczne i termiczne. Przeprowadzono charakterystykę powierzchni z uwzględnieniem parametrów odpowiedzialnych za chropowatość i zwilżalność oraz badania kinetyki procesu uwalniania jonów srebra Ag+ w warunkach in vitro metodą ICP-MS. Równolegle protezy sprawdzono pod kątem właściwości cytotoksycznych i bakteriobójczych. W tym celu przeprowadzono badania komórkowe z wykorzystaniem ludzkich linii komórkowych osteoblastopodobnych i fibroblastów. Przeprowadzono testy skuteczności antybakteryjnej wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Na podstawie wszystkich uzyskanych wyników z badań in vitro wytypowano implanty o najlepszych właściwościach i najwyższej skuteczności bakteriobójczej. Kolejny etap prac polegał na ocenie właściwości biologicznych protez laryngologicznych w warunkach in vivo na szczurach. W tym celu wykorzystano metody histologiczne, histochemiczne i histoenzymatyczne. Uzyskane wyniki pozwoli potwierdzić biozgodność implantów, co pozwoliło  przejść do najważniejszego trzeciego etapu jaki stanowią badania kliniczne z udziałem pacjentów.

Dzięki współpracy z Kliniką Otolaryngologii Szpitala UJ w Krakowie oraz w wyniku potrzeby leczenia i rekonstrukcji łańcucha kostek słuchowych z wykorzystaniem implantów możliwe będzie przeprowadzenie pilotażowych zabiegów operacyjnych poprawiających komfort życia. Do zabiegów wytypowani i zakwalifikowani zostaną pacjenci z uszkodzonym łańcuchem kostek słuchowych. Przygotowano procedury operacyjne i prawne zapewniające jak najwyższy stopień bezpieczeństwa. W wyniku zaplanowanych badań klinicznych przeprowadzone będą operacje, podczas których w przestrzenie ucha środkowego wszczepione zostaną opracowane protezy. Pacjenci będą poddani hospitalizacji. Zaplanowane są badania otolaryngologiczne, laryngologiczne audiologiczne, audiogramy totalne, audiogramy mowy i audiometrie impedancyjne potwierdzające poprawę słuchu u pacjentów. Badania wykonane zostaną w kilku interwałach czasowych. Projekt zakończony się podsumowaniem i opracowaniem wyników, które umożliwią przygotowania do dalszej procedury związanej z komercjalizacją protezy.

„Otoimplant” jest zgłoszony do polskiego i międzynarodowego postępowania o ochronę patentową i oczekuje na decyzje obu urzędów.

„Bringing tech&science closer to people” to międzynarodowa inicjatywa i swego rodzaju kampania edukacyjna stworzona po to, by wypromować, a także wyróżnić największych odkrywców, wynalazców oraz zmieniające świat rozwiązania, nad którymi pracują. Ze zgłoszonych ponad 650 innowacyjnych projektów wyłoniono 250 najlepszych. Biorą one udział w konkursie będącym jednym z elementów promocyjnych. W każdej z dziesięciu kategorii wyłoniony zostanie zwycięzca. Jednocześnie od lutego do kwietnia 2017 r. projekty będą popularyzowane w ponad 100 krajach i prezentowane organizacjom branżowym, izbom handlowym i inwestorom. Kampania organizowana jest pod auspicjami m.in. UNESCO przy współpracy z NCBR oraz ponad 50 partnerami z całego świata. Honorowym partnerem w Polsce zostało Ministerstwo Rozwoju.


All rights reserved © 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza