Menu
 • Link do mapy serwisu
 • Pl
 • Zarządzanie systemami logistycznymi
 • Zarządzanie systemami logistycznymi
 

Zarządzanie systemami logistycznymi

Charakterystyka studiów:

Studia mają na celu rozwijanie umiejętności menedżerskich w zakresie zarządzania logistycznego. W trakcie studiów zostaną przedstawione zarówno tradycyjne koncepcje zarządzania logistycznego, jak i najnowsze rozwiązania w tym zakresie. Nadrzędnym celem studiów jest dwustronny, łączący teorię z praktyką, przekaz wiedzy. Właściwie dobrane proporcje wykładów oraz ćwiczeń dają możliwość zdobycia autentycznej i użytecznej wiedzy z zakresu zarządzania logistycznego.

Program studiów:

 • Współczesne koncepcje zarządzania logistycznego
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie transportem i logistyka międzynarodowa
 • Zarządzanie zapasami
 • Prognozowanie w logistyce
 • Logistyka produkcji
 • System ERP w zastosowaniach logistycznych
 • E-logistyka
 • Gospodarka magazynowa
 • Przedmiot do wyboru

 

Sylwetka absolwenta:

Studia kierowane są do:

 • kadry kierowniczej oraz pracowników działów logistycznych i innych jednostek kierujących systemami logistycznymi lub ich częścią, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzą
  o rozwoju logistyki,
 • osób, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką.

W trakcie studiów przedstawione zostaną zarówno tradycyjne koncepcje zarządzania logistycznego, jak i najnowsze rozwiązania w tym zakresie. Umożliwi to studentom zdobycie następujących umiejętności:

 • analizy, syntezy i oceny jakości procesów logistycznych w ujęciu systemowym, z uwzględnieniem aspektów niepewności,
 • planowania, sterowania i kontroli za pomocą łańcucha dostaw w kontekście podstawowych funkcji zarządzania (finansowej, operacyjnej i marketingowej),
 • zastosowania odpowiednich metod prognozowania w zadaniach logistycznych,
 • zastosowania istniejących nowoczesnych rozwiązań technicznych w systemach logistycznych,
 • samodzielnego rozwiązywania zagadnień lokalizacji, projektowania powierzchni magazynowej oraz rozmieszczenia produktów w magazynie uwzględnieniem specyfikacji produktu,
 • doboru nowoczesnych narzędzi i oprogramowania w zarządzaniu magazynem,
 • rozwiązywania zagadnień związanych z utrzymaniem zapasów,
 • badania i projektowania systemów transportowych oraz zarządzania nimi, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2016 r. do IX 2017 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 9 V do 16 IX 2016 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 • potwierdzenie wpłaty 100 zł – opłata rekrutacyjna.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

35

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka10, 30-067 Kraków

pawilon D-14, pokój 213

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr inż. Ewa Dusza (tel. 12 617 43 66)

 

Opłaty:

4 500 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w formie dwudniowych sesji dydaktycznych organizowanych raz lub dwa razy w miesiącu (sobota: 8.00–18.45, niedziela: 8.00–16.00).

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Zarządzania

 

Adres organizatora:

ul.Gramatyka10, 30-067 Kraków

pawilon D-14, pokój 213

tel. 12 617 43 66

fax 12 617 70 05

e-mail: zslog@zarz.agh.edu.pl

www.logistyka.zarz.agh.edu.pl

 

Kierownik:

dr inż. Adam Lichota

 

Osoba do kontaktu:

mgr inż. Ewa Dusza

All rights reserved © 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza