Wybrane zagadnienia wysokonapięciowych układów elektroenergetycznych

Charakterystyka studiów:

Zakres tematyczny studiów obejmuje wybrane zagadnienia elektroenergetyki w następujących grupach: podstawowe zagadnienia systemów elektroenergetycznych, narażenia eksploatacyjne w układach izolacyjnych wysokiego napięcia, ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa w elektroenergetyce, ochrona odgromowa obiektów budowlanych, zakłócenia w elektroenergetyce, pole elektryczne w układach izolacyjnych i w otoczeniu obiektów elektroenergetycznych, oddziaływanie obiektów elektroenergetyki  na środowisko, metody w diagnostyce urządzeń elektroenergetycznych, bezpieczeństwo informatyczne w elektroenergetyce, technika i systemy zabezpieczeń w elektroenergetyce. Studia obejmują wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i komputerowe. W zakresie programu studiów przewidziana jest praca końcowa na prawach egzaminu.

 

Program studiów:

 • Podstawy elektroenergetyki
 • Zakłócenia napięciowe i prądowe w elementach systemu elektroenergetycznego
 • Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa
 • Wytrzymałość elektryczna układów izolacyjnych wysokiego napięcia
 • Pole elektryczne i narażenia środowiskowe układów elektroenergetycznych
 • Metody w diagnostyce urządzeń elektroenergetycznych
 • Doświadczenia z badań urządzeń elektrycznych w eksploatacji
 • Rozwój systemów przesyłu energii elektrycznej
 • Automatyka zabezpieczeniowa w elektroenergetyce
 • Informatyka w elektroenergetyce

 

Sylwetka absolwenta:

Studia podyplomowe są adresowane w szczególności do pracowników przedsiębiorstw elektroenergetyki zawodowej, przedsiębiorstw elektroinstalacyjnych, pracowników laboratoriów badawczych i przemysłowych  oraz osób zainteresowanych problemami wysokonapięciowych układów elektroenergetycznych. Dopuszczone mogą zostać również  osoby  z wykształceniem wyższym innym  niż związane z elektrotechniką, które odpowiednio udokumentują swoje powiązania zawodowe z problematyką studiów podyplomowych.

 

Czas trwania:

2 semestry (od XI 2017 r. do VII 2018 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 1 do 30 VI oraz od 1 do 30 IX 2017 r.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy,
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub uwierzytelniona kopia).

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

16–25

 

Miejsce zgłoszeń:

 

AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon B-3, pokój 110

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr inż. Jolanta Kicka (tel.: 506 510 470, joki@agh.edu.pl)

 

Opłaty:

4000 zł (opłata może być wniesiona w dwóch ratach)  

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w piątki po południu i w soboty.