Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Technika z elementami informatyki
  • Technika z elementami informatyki
 

Technika z elementami informatyki (studia dla nauczycieli)

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania techniki z elementami wychowania komunikacyjnego na poziomie szkoły ogólnokształcącej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy przyrodniczej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania techniki oraz zapozna się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do organizacji pracowni technicznej i wykorzystania pokazów zjawisk przyrodniczych w procesie nauczania.

 

Program studiów:

Semestr I (30 ECTS):

·         Podstawy fizyki.

·         Laboratorium z fizyki.

·         Elementy matematyki.

·         Podstawy informatyki.

Semestr II (30 ECTS):

·         Pokazy doświadczalne w nauczaniu.

·         Pracownia technik wytwarzania.

·         Materiałoznawstwo.

·         Podstawy techniki.

·         Podstawy elektrotechniki, elektroniki i mechatroniki.

·         Projektowanie komputerowe CAD.

Semestr III (30 ECTS):

·         Wykorzystanie komputera w nauczaniu.

·         Dydaktyka techniki.

·         Wychowanie komunikacyjne.

·         Metoda zintegrowanego nauczania.

·         Współczesne problemy pedagogiki i metodyki wychowania.

·         Aktualne problemy dydaktyczne i prawne.

·         Seminarium dyplomowe.

Praktyka:

·         Praktyka w szkole.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia przewidziane są do absolwentów szkół wyższych: czynnych nauczycieli lub osób posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole. Dają one uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu – technika.

 

Czas trwania:

3 semestry (od X 2015 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 1 VI 2015  r. do wyczerpania limitu miejsc

 

Wymagane dokumenty:

·         podanie i kwestionariusz osobowy (druki do pobrania ze strony

          www.fis.agh.edu.pl – studia podyplomowe),

·         dyplom ukończenia studiów wyższych,

·         świadectwo uzyskania uprawnień do nauczania,

·         1 zdjęcie,

·         potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej w wysokości 100 zł (nr konta

          na stronie www.fis.agh.edu.pl – studia podyplomowe).

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

60

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

ul. Reymonta 19, 30-059 Kraków

pawilon D-10, pokój 18

 

Osoba przyjmująca zgloszenia:

Grażyna Waluś (tel.: 12 617 29 50, fax: 12 634 00 10, podyplomowe@fis.agh.edu.pl )

 

Opłaty:

3 900 zł – płatne w ratach (semestr I – 1 200 zł + 100 zł /wpisowe, II i III semestr – 1 300 zł)

 

Informacje dodatkowe:

Całość studiów obejmuje 350 godz. i jest realizowana w trzech semestrach (w tym ostatni semestr, tzw. wakacyjny). Obejmują one 19 dwudniowych zjazdów (piątek od godz. 14.00, sobota do godz. 17.00).

Program studiów obejmuje praktykę w szkole (60 godz.).

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 

Współorganizatorzy:

Wydział Matematyki Stosowanej

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 

Adres organizatora:

ul. Reymonta 19, 30-059 Kraków

pawilon D-10, pokój 18

tel.: 12 617 29 50

fax: 12 634 00 10

e-mail: podyplomowe@fis.agh.edu.pl

www.fis.agh.edu.pl

 

Kierownik:

prof. dr  hab. Janusz Wolny

dr Mirosław Zimnoch (opiekun kierunku)

 

Osoba do kontaktu:

Grażyna Waluś

All rights reserved © 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza