• Link do mapy serwisu
 • pl
 • Szacowanie nieruchomości
 • Szacowanie nieruchomości
 

Szacowanie nieruchomości

Charakterystyka studiów:

Zajęcia w znacznej części prowadzone są w formie wykładów przez pracowników Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, będących specjalistami m.in. z zakresu budownictwa, kosztorysowania, podstaw matematyki, gospodarki nieruchomościami, metodyki wyceny nieruchomości oraz przez osoby spoza wydziału – specjalistów m.in. od zagadnień ekonomicznych, prawnych oraz interdyscyplinarnych (np. psychologicznych). Około 10% wszystkich zajęć stanowią zajęcia praktyczne w formie seminaryjno-warsztatowej, prowadzone w mniejszych grupach i obejmujących praktyczne przykłady wyceny oraz przygotowanie operatu szacunkowego. Semestr II kończy się egzaminem z wiedzy teoretycznej, zbliżonym w formie do egzaminu państwowego, złożonego z 90 pytań testowych oraz jednego zadania praktycznego. Weryfikacja wiedzy praktycznej odbywa się przez sprawdzenie pisemnej pracy kontrolnej w formie operatu szacunkowego.

 

 

Program studiów:

 • Podstawy wiedzy z zakresu prawa (84 godz.)
 • Podstawy wiedzy ekonomicznej (44 godz.)
 • Podstawy wiedzy technicznej (30 godz.)
 • Rzeczoznawca majątkowy (8 godz.)
 • Wycena nieruchomości (96 godz.)
 • Umiejętności interdyscyplinarne (16 godz.)
 • Seminarium dyplomowe i egzamin (22 godz.)

Program studiów jest zgodny z minimum programowym zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

 

Sylwetka absolwenta:

Oferta studiów jest skierowana do osób pragnących zdobyć państwowe uprawnienia zawodowe z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, do urzędników państwowych i samorządowych oraz do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zagadnień, związanych z szeroko rozumianą gospodarką nieruchomościami.

Studia przygotowują (po odbyciu praktyki zawodowej u uprawnionego rzeczoznawcy) do egzaminu państwowego z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego. Wykładowcy, będący jednocześnie rzeczoznawcami majątkowymi, przyjmują chętnych słuchaczy do odbycia praktyki zawodowej.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2014 r. do VI 2015 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 23 VI do 27 VI 2014 r. oraz od 1 do 5 IX 2014 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • wypełniony kwestionariusz oraz podanie w formie pisemnej, według wzoru podanego na stronie internetowej: www.geomatyka.agh.edu.pl/wycena.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

100

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon C-4, pokój 417

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

dr inż. Izabela Basista, mgr inż. Agnieszka Ligas

 

Opłaty:

3.200 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia będą się odbywać podczas weekendów (soboty i niedziele), średnio co dwa tygodnie w godz. ok. 10.00–ok. 16.30.

Osoby podejmujące ww. studia podyplomowe będą mogły jednocześnie odbywać praktykę zawodową pod okiem rzeczoznawców majątkowych już począwszy od drugiego semestru, tj. od 1 marca 2015 r.

 

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Katedra Geomatyki

 

Adres organizatora:

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon C-4, pokój 206, 417, 404, 406

tel.: 12 617 22 77, 617 44 80

fax: 12 617 45 88

e-mail: abaran@agh.edu.pl, isliz@agh.edu.pl

www.geomatyka.agh.edu.pl/wycena

 

Kierownik:

dr hab. inż. Anna Barańska

 

Osoby do kontaktu:

dr inż. Izabela Basista, mgr inż. Agnieszka Ligas, dr hab. inż. Anna Barańska

All rights reserved © 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza