• Link do mapy serwisu
 • pl
 • Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji
 • Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji
 

Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji

Charakterystyka studiów:

Słuchacze studiów otrzymają kompendium wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej na temat komunikacji interpersonalnej i medialnej, technik PR, budowania, a także kierowania zespołem ludzi oraz własną karierą, technik negocjacji, rozwijania własnych zasobów w zakresie asertywności, kreatywności, liderowania i odporności na stres. Zdobyta na studiach wiedza stanowi element szeroko rozumianych kompetencji psychologicznych, związanych z umiejętnością pracy w zespole, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się z ludźmi, korzystnego prezentowania własnej osoby, dbania o swoje interesy w sposób skuteczny, ale niezagrażający innym, oraz pełniejszego wykorzystywania swoich możliwości intelektualnych.

 

Program studiów:

Psychologia kierowania:

·         Psychologia kierowania (10 godz. wykładów, 5 godz. warsztatów),

·         Przywództwo (20 godz. warsztatów),

·         Budowanie zespołu (10 godz. warsztatów).

 

Negocjacje:

·         Negocjacje, mediacja, manipulacja (10 godz. wykładów, 5 godz. warsztatów),

·         Psychologia negocjacji (5 godz. wykładów, 25 godz. warsztatów).

 

Komunikacja:

·          Komunikacja interpersonalna (5 godz. wykładów, 5 godz. warsztatów),

·          Komunikacja medialna (5 godz. wykładów),

·          Oddziaływania na publiczność (5 godz. wykładów).

 

Rozwój możliwości własnych na współczesnym polskim rynku pracy:

·           Samopoznanie i autoprezentacja (15 godz. warsztatów),

·           Poznaj siebie, zrozumiesz innych (10 godz. warsztatów),

·           Kreatywność w pracy zawodowej (10 godz. warsztatów).

 

Przedmioty uzupełniające:

·         Integracja grupy (10 godz. warsztatów),

·         Asertywność (10 godz. warsztatów),

·         Osobowość człowieka współczesnego (10 godz. wykładów),

·         Metody i techniki Public Relations (10 godz. wykładów, 5 godz. warsztatów),

·         Radzenie sobie w sytuacjach trudnych (10 godz. warsztatów),

·         Praca dyplomowa (10 godz. seminarium).

 

Łącznie 60 godz. wykładów i 150 godz. warsztatów.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia adresowane do osób zainteresowanych wykorzystaniem zdobytej wiedzy w kierowaniu firmą i podległym personelem, prowadzeniu negocjacji oraz organizowaniu własnej kariery zawodowej. Uczestniczyć w nich mogą absolwenci szkół wyższych dowolnego typu studiów.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2014 r. do VI 2015 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 5 V do 10 X 2014 r.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie (druk do pobrania ze strony internetowej studiów),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

54

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Humanistyczny

ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków

pawilon D-13, pokój 102 lub 3

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

Zbigniew Lankosz i dr Andrzej Augustynek (tel.: 12 617 43 80)

 

Opłaty:

3 900 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywać się będą przeważnie, co trzy tygodnie w soboty i niedziele w godz. 9.00–17.00.

 

LISTA WYKŁADOWCÓW:

 • prof. dr hab. Ignacy Fiut, filozof, medioznawca – AGH;
 • dr Andrzej Augustynek, psycholog, psychoterapeuta – AGH;
 • dr Łucja Kapralska, socjolog – AGH;
 • dr Ewa Matłosz–Mamak, psycholog, trener psychoterapii – AWF;
 • dr Piotr Wiroński – filolog polski, trener zarządzania – Stowarzyszenie Matrix;
 • mgr Dorota Tomaszewska, pedagog, psychoterapeuta, właściciel firmy szkoleniowej Eikon.

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Humanistyczny

 

Adres organizatora:

ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków

pawilon D-13, pokój 102 (kierownik studiów) i pokój 3 (dyrektor administracyjny)

tel.: 12 617 43 80

e-mail: aaugust@agh.edu.pl

www.wh.agh.edu.pl/main_version.php?action=studia_podyplomowe

 

Kierownik:

dr Andrzej Augustynek

 

Osoba do kontaktu:

dr Andrzej Augustynek (tel.: 605 376 011)

All rights reserved © 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza