Menu
 • Link do mapy serwisu
 • Pl
 • Nowoczesna grafika komputerowa
 • Nowoczesna grafika komputerowa
 

Nowoczesna grafika komputerowa

Charakterystyka studiów:

Podstawą studiów jest powstałe w 2005 r. supernowoczesne Laboratorium Grafiki Komputerowej AGH (przypuszczalnie najlepsze i najnowocześniejsze w Polsce, studenckie/dydaktyczne Lab Grafiki). Wszystkie zajęcia studiów podyplomowych, włącznie z wykładami, odbywają się w tym Laboratorium. Studia podzielone są na dwa poziomy: grafika dla nieinformatyków – poziom I i grafika zaawansowana – poziom II, w którym mogą uczestniczyć osoby o wykształceniu informatycznym, także absolwenci poziomu I. Program poziomu I obejmuje prezentacje „5 twarzy grafiki komputerowej“, tj.: grafikę publikacyjną 2D, naukę podstaw programowania w grafice oraz wprowadzenie do grafiki 3D i animacji w 2D i 3D. Na poziomie II osoby o kwalifikacjach informatycznych koncentrują się na przyswajaniu zaawansowanych technik grafiki, natomiast nieinformatycy, którzy ukończyli poziom I, dalej rozwijają swoje umiejętności programowania grafiki oraz kontynuują rozwój praktycznej wiedzy na temat grafiki. Poziom II zawiera wykład dotyczący teorii grafiki. Oba poziomy zakładają realizację samodzielnych projektów, tak aby absolwent oprócz dyplomu renomowanej uczelni, jaką jest AGH, zabierał ze sobą portfolio projektów, które zrobił i które będzie mógł pokazać, np. starając się o pracę. Struktura studiów odzwierciedla to podejście: każdy poziom trwa 2 semestry. W pierwszym odbywają się intensywne zajęcia laboratoryjne i nie ma czasu na robienie projektów. Uczestnik nie posiada zresztą wtedy jeszcze potrzebnych kwalifikacji. W drugim semestrze odbywa się tylko Pracownia Projektowa, tak aby każdy wykonał swoje projekty, bo one też warunkują uzyskanie zaliczenia z przedmiotów. W zamierzeniu przedmioty oferowanych studiów mają pokryć maksimum obszaru dzisiejszej nowoczesnej grafiki komputerowej.

 

Program studiów:

Poziom I (Grafika dla nieinformatyków)

 • Grafika 3D - wprowadzenie do systemu Softimage (ćwiczenia w Laboratorium)
 • Ilustracyjna grafika 2D i obróbka fotografii (ćwiczenia w Laboratorium)
 • Wprowadzenie do programowania w grafice przy pomocy C i OpenGL (ćwiczenia w Laboratorium)
 • Programowanie stron WWW (ćwiczenia w Laboratorium)
 • Wprowadzenie do programowania gier komputerowych (ćwiczenia w Laboratorium)
 • Pracownia projektowa.

 

Poziom II (Grafika zaawansowana)

 • Teoria grafiki komputerowej (wykład)
 • Nowoczesna grafika komputerowa w systemie Softimage (ćwiczenia w Laboratorium)
 • Programowanie wirtualnej rzeczywistości z zastosowaniem języka VRML (ćwiczenia w Laboratorium)
 • Techniki programowania stron www (ćwiczenia w Laboratorium)
 • Programowanie gier komputerowych (ćwiczenia w Laboratorium)
 • Techniki programowania w OpenGL (ćwiczenia w Laboratorium)
 • Pracownia projektowa.

 

Sylwetka absolwenta:

Poziom I (Grafika dla nieinformatyków)

Studia mogą podjąć osoby po uzyskaniu wykształcenia uniwersyteckiego (minimum licencjackiego lub inżynierskiego) dowolnego kierunku studiów (także humanistycznych), interesujące się grafiką komputerową. Wymagana jest sprawność w posługiwaniu się komputerem. Nie jest wymagana umiejętność programowania, ponieważ będzie ona także (oprócz grafiki komputerowej) przedmiotem procesu kształcenia na studiach poziomu I.

 

Poziom II (Grafika zawansowana)

Studia mogą podjąć osoby, które ukończyły studia o charakterze informatycznym 3-, 4-, 5-letnie, umiejące samodzielnie programować, np. w języku C oraz Java. Teoretycznie mogą te studia podjąć także osoby posiadające dyplom ukończenia studiów nieinformatycznych, które inną drogą nabyły biegłość w programowaniu w C, Java lub innych językach. Alternatywnie na poziom ten mogą zapisać się absolwenci poziomu I.

 

Grafika komputerowa staje się powoli jedną z głównych dróg wykorzystania ogólnie rozumianego komputera (są nim także współczesne tablety i smartfony). Gwałtownie zwiększają się moc obliczeniowa CPU, rozmiar i rozdzielczość monitora, moc karty graficznej - nawet w niskobudżetowych komputerach typu PC, dwu- lub więcej rdzeniowych laptopach oraz tabletach i smartfonach - co tworzy wspaniałe środowisko dla nowoczesnej grafiki komputerowej. Obserwujemy gwałtowne rozpowszechnienie się komputerów w firmach, domu, szkołach średnich i podstawowych, co powoduje, że grafika komputerowa staje się podstawowa drogą wykorzystania komputera: jako tzw. graficzny pulpit, w przemyśle rozrywkowym (realistyczne gry 3D), dydaktyce i wreszcie w pracy zawodowej (systemy CAD, CAM, CAE). Wiele systemów oprogramowania do tworzenia nowoczesnej grafiki adresowanych jest już nie tylko do „zawodowego informatyka”, ale do zwykłego użytkownika komputera.

Wystarczy wspomnieć wyrafinowane interfejsy graficzne smartfonów i tabletów „z wyższej półki”.

Studia podyplomowe są adresowane do tych wszystkich, którzy pragną:

 • poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę w zakresie teorii i praktyki nowoczesnej ilustracyjnej i animowanej grafiki 2D i 3D,
 • nauczyć się wykorzystywać w sposób profesjonalny grafikę jako narzędzie do zagadnień wizualizacji i symulacji procesów różnego typu: np. inżynierskiego, medycznego, planistycznego,
 • wykorzystać grafikę komputerową, jako nową formę prezentacji i sprzedaży produktów, które są produkowane,
 • poprzez grafikę komputerową różnych typów wyrażać sztukę lub pracować w firmie realizującej wideoklipy dla filmu, TV lub gier komputerowych,
 • wykorzystywać zaawansowaną grafikę dla potrzeb tworzenia stron www,
 • wykorzystywać grafikę komputerową w procesach edukacyjnych.

Po ukończeniu obydwu stopni studiów (cztery semestry) absolwent powinien dysponować prawie pełną wiedzą na temat podstaw, trendów w grafice komputerowej, a co najważniejsze absolwent ma być zdolny do samodzielnego używania pakietów ilustracyjnych (np. CorelDraw), programów dla grafiki komputerowej 3D - na poziomie profesjonalnych systemów 3D (Softimage), na niskim tzw. assemblerowym poziomie (OpenGL), tworzenia gier wykorzystujących język Java (Java3D) oraz na poziomie języka stron WWW, włączając w to animacje np. przy użyciu Macromedia Flash. Przy odpowiednim nakładzie pracy własnej absolwent powinien po ukończeniu studiów być już o krok od osiągnięcia poziomu profesjonalisty w grafice komputerowej.

Całe studia podyplomowe podzielone są na dwie części, przy czym każda z nich może być traktowana niezależnie, z osobna (zależy to od wykształcenia informatycznego), jak również część druga może być kontynuacją części pierwszej.

 

Czas trwania:

2 semestry – każdy poziom (od X 2015 r. do VI 2016 r. oraz od III 2016 r. do II 2017 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 1 X 2015 r. (tylko na poziom I)

do 31 III 2016 r. (na oba poziomy I i II)

 

Wymagane dokumenty:

Dla nieinformatyków (poziom I)

 • zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych (poświadczone odpowiednim odpisem lub kopią dyplomu);
 • wypełnienie i złożenie kwestionariusza osobowego;
 • dokonanie wpłaty – okazanie potwierdzenia wpłaty.

Zaawansowana grafika (poziom II)

 • zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych (poświadczone odpowiednim odpisem lub kopią dyplomu) o profilu związanym z informatyką, dających umiejętności programowania na poziomie przynajmniej C/C++ (alternatywnie może to być dyplom ukończenia poziomu I);
 • wypełnienie i złożenie kwestionariusza osobowego;
 • uzyskanie potwierdzenia przyjęcia na studia (w przypadku nadmiaru kandydatów pierwszeństwo będą mieli kandydaci o lepszym wykształceniu informatycznym);
 • dokonanie wpłaty – okazanie potwierdzenia wpłaty.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki Stosowanej (KIS)

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon C-2, pokój 406, IV piętro

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Barbara Leśniak (tel./fax: 12 617 28 30, pawilon B-1, pokój 310, III piętro)

 

Opłaty:

3 000 zł za każdy poziom (sumarycznie za dwa semestry)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia są prowadzone w trybie zjazdów sobota-niedziela (9-12 zjazdów w semestrze). Liczba zjazdów jest dostosowywana do kalendarza i propozycji uczestników.

Dodatkowe zapytania należy kierować na adres: szuba@agh.edu.pl (Kierownik studiów).

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Katedra Informatyki Stosowanej (KIS)

 

Adres organizatora:

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon C-2, pokój 406, IV piętro

tel./fax: 12 634 15 68

e-mail: szuba@agh.edu.pl

grafika.kis.agh.edu.pl/newsite/

 

Kierownik:

prof. dr hab. inż. Tadeusz Szuba

 

Osoby do kontaktu:

prof. dr hab. inż. Tadeusz Szuba (Kierownik studiów)

Barbara Leśniak (sekretariat, zapisy, tel./fax: 634 15 68, pawilon B-1, pokój 310)

All rights reserved © 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza