Menu
 • Link do mapy serwisu
 • Pl
 • Nowoczesna grafika komputerowa
 • Nowoczesna grafika komputerowa
 

Nowoczesna grafika komputerowa

Charakterystyka studiów:

Podstawą studiów jest nowoczesne oraz zaawansowane sprzętowo Laboratorium Grafiki Komputerowej AGH oraz wyspecjalizowana kadra naukowa, podnosząca swoje kwalifikacje podczas prowadzenia od lat dydaktyki na specjalności Grafika Komputerowa, kierunku Informatyka (studia magisterskie). Studia podyplomowe realizowane są na dwóch poziomach zaawansowania: Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków (poziom I) dla absolwentów dowolnego kierunku studiów oraz Zawansowana Grafika Komputerowa (poziom II), w którym mogą uczestniczyć osoby o wykształceniu informatycznym oraz osoby, które odbyły wcześniej studia podyplomowe Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków. Program poziomu I obejmuje prezentację "Pięciu twarzy Grafiki Komputerowej", tj.: grafikę publikacyjną 2D, naukę podstaw programowania w grafice, wprowadzenie do grafiki 3D oraz animacji w 2D i 3D. Na poziomie II uczestnicy koncentrują się na przyswajaniu zaawansowanych technik grafiki, rozwijają swoje umiejętności programowania grafiki oraz kontynuują rozwój praktycznej wiedzy na temat grafiki. Poziom II zawiera wykład dotyczący teorii grafiki. Oba poziomy zakładają realizację samodzielnych projektów tak aby absolwent oprócz dyplomu renomowanej uczelni jaką jest AGH, zabierał ze sobą portfolio projektów, które zrobił i które będzie mógł pokazać, np. starając się o prace. Struktura studiów odzwierciedla to podejście. Każdy z poziomów trwa 2 semestry. W pierwszym odbywają się intensywne zajęcia laboratoryjne, w drugim semestrze dochodzi dodatkowo Pracownia Projektowa, tak aby każdy uczestnik praktycznie mógł zweryfikować swoją wiedzę, zaliczenie wszystkich projektów warunkuje uzyskanie zaliczenia z poszczególnych przedmiotów. Przedmioty oferowanych studiów mają pokryć maksimum obszaru dzisiejszej nowoczesnej grafiki komputerowej.

 

Program studiów:

Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków

 • Grafika 3D - wprowadzenie do programu Softimage (Laboratorium)
 • Ilustracyjna grafika 2D oraz obróbka fotografii  (Laboratorium)
 • Wprowadzenie do programowania w grafice z wykorzystaniem C i OpenGL (Laboratorium)
 • Programowanie stron WWW (Laboratorium)
 • Wprowadzenie do programowania gier komputerowych (Laboratorium)
 • Pracownie projektowe z powyższych przedmiotów

 

Zaawansowana Grafika Komputerowa

 • Teoria grafiki komputerowej (wykład)
 • Nowoczesna grafika komputerowa w systemie Softimage (Laboratorium)
 • Programowanie wirtualnej rzeczywistości z zastosowaniem języka VRML (Laboratorium)
 • Techniki programowania stron www (Laboratorium)
 • Programowanie gier komputerowych (Laboratorium)
 • Techniki programowania w OpenGL (Laboratorium)
 • Pracownie projektowe z powyższych przedmiotów

 

Sylwetka absolwenta:

Grafika komputerowa staje się powoli jedną z głównych dróg wykorzystania ogólnie rozumianego komputera (w tym także współczesnych tabletów i smartfonów). Gwałtownie zwiększają się moc obliczeniowa procesorów, rozmiar i rozdzielczość monitora, moc karty graficznej (nawet w nisko-budżetowych komputerach typu PC, laptopach oraz tabletach i smartfonach) tworzy doskonałe środowisko dla nowoczesnej grafiki komputerowej. Obserwujemy gwałtowne rozpowszechnienie się komputerów w firmach, domu, szkołach średnich i podstawowych, co powoduje, że grafika komputerowa staje się podstawowa drogą ich wykorzystania: jako tzw. graficzny pulpit, w przemyśle rozrywkowym (realistyczne gry 3D), dydaktyce i edukacji oraz wreszcie w pracy zawodowej (systemy CAD, CAM, CAE). Wiele systemów oprogramowania do tworzenia nowoczesnej grafiki adresowanych jest już nie tylko do „zawodowego informatyka”, ale do zwykłego użytkownika komputera.

Studia podyplomowe są adresowane do tych wszystkich, którzy pragną:

 • poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę w zakresie teorii i praktyki nowoczesnej ilustracyjnej i animowanej grafiki 2D i 3D,
 • nauczyć się wykorzystywać w sposób profesjonalny grafikę jako narzędzie do zagadnień wizualizacji i symulacji procesów różnego typu: np. inżynierskiego, architektonicznego medycznego, planistycznego,
 • wykorzystać grafikę komputerową, jako nową formę prezentacji i sprzedaży produktów, które są produkowane,
 • poprzez grafikę komputerową różnych typów wyrażać sztukę lub pracować w firmie realizującej wideoklipy dla filmu, TV lub gier komputerowych,
 • wykorzystywać zaawansowaną grafikę dla potrzeb tworzenia stron www,
 • wykorzystywać grafikę komputerową w procesach edukacyjnych.

 

Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków

Studia mogą podjąć absolwenci dowolnego kierunku studiów posiadający dyplom ukończenia studiów minimum licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, interesujące się grafiką komputerową. Wymagana jest sprawność w posługiwaniu się komputerem. Nie jest wymagana umiejętność programowania, ponieważ będzie ona także (oprócz grafiki komputerowej) przedmiotem procesu kształcenia na studiach podyplomowych Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków.Absolwent Studiów Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-informatyków  będzie legitymował się umiejętnościami w zakresie stosowania nowoczesnych systemów tworzenia grafiki w zakresie:

 • Grafika ilustracyjna 2D i obróbka fotografii (poziom Adobe Photoshop,)
 • Animowana Grafika 3D (Softimage)
 • Tworzenie stron WWW
 • Umiejętności pisania w języku C prostych aplikacji graficznych (OpenGL)
 • Znajomość podstaw budowy gier i umiejętność pisania prostych graficznych aplikacji przy wykorzystaniu języka Java.

 

Zaawansowana Grafika Komputerowa

Studia mogą podjąć osoby, które ukończyły inżynierskie, licencjackie lub magisterskie studia o charakterze informatycznym, umiejące samodzielnie programować w języku C oraz Java. Osoby nie posiadające wykształcenia informatycznego mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jeżeli wykażą, że inną drogą nabyły biegłość w programowaniu w językach C oraz Java, wymagania te spełniają też osoby, które ukończyły studia podyplomowe Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków.

Po ukończeniu studiów Zaawansowana Grafika Komputerowa, absolwent będzie dysponować bardzo szeroką  wiedzą na temat grafiki komputerowej, a co najważniejsze absolwent ma być zdolny do samodzielnego używania pakietów ilustracyjnych (np. CorelDraw), programów dla grafiki komputerowej 3D na poziomie profesjonalnych systemów 3D (Softimage), na niskim tzw. asemblerowym poziomie (OpenGL), tworzenia gier wykorzystujących język Java (Java3D) oraz na poziomie języka stron WWW, włączając w to animacje np. przy użyciu Macromedia Flash. Przy odpowiednim nakładzie pracy własnej absolwent powinien po ukończeniu studiów Zaawansowana Grafika Komputerowa być bliski osiągnięcia poziomu profesjonalisty w grafice komputerowej.

 

Czas trwania:

2 semestry  (od X 2016 r. do IX 2017 r. oraz od III 2017 r. do II 2018 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 15 X 2016 r. - studia podyplomowe rozpoczynające się w X 2016 r.

do 31 III 2017 r. - studia podyplomowe rozpoczynające się w III 2017 r.

 

Wymagane dokumenty:

Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków

 • zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych (poświadczone odpowiednim odpisem lub kopią dyplomu ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich/mgr),
 • wypełnienie i złożenie kwestionariusza osobowego,
 • dokonanie wpłaty (potwierdzone dowodem wpłaty).

 

Zaawansowana Grafika Komputerowa

 • zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych (poświadczone odpowiednim odpisem lub kopią dyplomu ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich/mgr) o profilu związanym z informatyką, dających umiejętności programowania w języku C oraz Java lub dyplom ukończenia studiów podyplomowych Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków
 • wypełnienie i złożenie kwestionariusza osobowego;
 • dokonanie wpłaty (potwierdzone dowodem wpłaty).

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon B-1, pokój 310, III piętro (p. Barbara Leśniak)

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Barbara Leśniak (e-mail: barbaral@agh.edu.pl, tel./fax: 12 634 15 68)

 

Opłaty:

Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-Informatyków – 3 000 zł

Zaawansowana Grafika Komputerowa – 4 000 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia są prowadzone w trybie zjazdów sobota-niedziela (5-7 zjazdów w semestrze co ok. 2–3 tygodnie), zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o 15:30.

Organizator studiów podyplomowych:

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Katedra Informatyki Stosowanej (KIS)

 

Adres organizatora:

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

pawilon C-2, pokój 206

http://grafika.kis.agh.edu.pl/newsite/

 

Kierownik:

dr inż. Jędrzej Byrski

e-mail: jbyrski@agh.edu.pl

 

Osoby do kontaktu:

Barbara Leśniak

tel.: 12 617 28 30
tel./fax: 12 634 15 68
e-mail: barbaral@agh.edu.pl

pawilon B-1, pokój 310, III piętro

All rights reserved © 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza