• Link do mapy serwisu
  • pl
  • Studia podyplomowe
  • Postgraduate studies
 

Studia podyplomowe i kursy dokształcające

AGH oferuje ponad 90 kierunków studiów podyplomowych i kursów dokształcających, skierowanych zarówno do specjalistów kadry inżynierskiej (studia z dziedziny ceramiki, elektrotechniki, energetyki, gazownictwa, geofizyki, górnictwa, informatyki, telekomunikacji, metalurgii, robotyki, telekomunikacji oraz inżynierii finansowej), jak również do osób, które są zainteresowane zdobyciem nowej specjalizacji, m.in. w dziedzinie informatyki i grafiki komputerowej, ochrony środowiska, zamówień publicznych, BHP, szacowania i zarządzania nieruchomościami, zarządzania personelem, przedsiębiorstwem, zarządzania jakością oraz funduszami UE.

Osoby do kontaktu:

mgr inż. Katarzyna Brzozowska
T: 12 617 32 81
E: kbrzoz@agh.edu.pl

 

mgr Kamila Cieślik
T: 12 617 20 03
E: kamila.cieslik@agh.edu.pl

All rights reserved © 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza