Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • User Experience & Product Design – Projektowanie produktu i doświadczeń użytkownika
  • User Experience & Product Design – Projektowanie produktu i doświadczeń użytkownika
 

User Experience & Product Design – Projektowanie produktu i doświadczeń użytkownika

Charakterystyka studiów:
Studia User Experience & Product Design uczą podejścia do tworzenia produktów interaktywnych w oparciu o wiedzę, a nie przeczucia, tak aby zaprojektowane produkty były intuicyjne i wartościowe dla użytkowników końcowych. Studia rozwijają kompetencje badawcze, strategiczne, projektowe i liderskie. Ich program oparty jest na metodyce Human-Centered Design, czyli projektowania zorientowanego na człowieka, i jest realizowany zgodnie z duchem Lean Startup. Wykładowcy kładą nacisk na efektywne techniki badania i projektowania doświadczeń użytkownika, łatwo osiągalne także dla małych zespołów projektowych, typowych dla start-upów. Pokazują, jak włączyć działania projektowe w codzienną pracę całego zespołu, jak robić to w zgodzie z agile i w zgodzie ze wszystkimi interesariuszami projektu.


Program studiów:
Blok 1.
Wprowadzenie do User Experience Design (Wprowadzenie do projektowania doświadczeń użytkownika)
Lean Product Management (Zwinne zarządzanie projektem)
Design Thinking (Myślenie projektowe)
Komunikacja w projekcie
Kultura UX w organizacji (Kultura zorientowana na doświadczenia użytkownika w organizacji)
Technologia i społeczeństwo

Blok 2.
Badania UX i badania potrzeb (Badania doświadczeń użytkownika i badania potrzeb)
Projektowanie modeli biznesowych
Strategia UX (Strategia projektowania doświadczeń użytkownika)

Blok 3.
Modelowanie
Inżynieria użyteczności i dostępność
Wzorce projektowe
Psychologia poznawcza i społeczna dla projektantów
Service design (Projektowanie usług)
Techniki projektowania interakcji
Living Lab (Metodyka rozwoju innowacji biznesowych i społecznych)
Prototypowanie
Interakcja w nowych technologiach
Podstawy projektowania graficznego i trendy w GUI (Podstawy projektowania graficznego i trendy w projektowaniu interfejsów graficznych)

Blok 4.
Jakościowa ewaluacja UX (Jakościowa ewaluacja doświadczeń użytkownika)
Walidacja ilościowa wskaźników

Sylwetka absolwenta:

Studia kierowane są nie tylko do (przyszłych) projektantów, ale także do kierowników produktu i wszystkich decydentów, którzy pracują nad rozwojem produktów interaktywnych. Program łączy dwa światy: projektanta i kierownika produktu, pokazując, że projektowanie zaczyna się od lepszego zrozumienia użytkowników i ich problemów, a decyzje projektowe wykraczają daleko poza decyzje odnośnie wyglądu interfejsu. Studia przygotowują także do pracy w zespole i w organizacji, pokazując, że projektant nigdy nie działa w pojedynkę.


Czas trwania:

od 1 X 2016 r. do 31 VII 2017 r.


Termin zgłoszeń:

14 IX 2016 r.


Wymagane dokumenty:

• ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (min. licencjat),
• ksero dowodu osobistego,
• formularz zgłoszeniowy,
• dowód wpłaty.

Tryb zgłoszeń:
decyduje na kolejność zgłoszeń


Liczba miejsc:
25


Miejsce zgłoszeń:
• mailem na adres: stojkoff@gmail.com lub akulpa@agh.edu.pl
• osobiście: ul. Gramatyka 8a, pok. 113

Osoby przyjmujące zgłoszenia:
Maria Stojkow, Anna Kulpa-Ogdowska


Opłaty:
5000 zł

 

Więcej informacji:

http://wh.agh.edu.pl/ux/

Organizator studiów podyplomowych:
Wydział Humanistyczny AGH


Dokładny adres organizatora:
ul. Gramatyka 8a

30-071 Kraków

http://wh.agh.edu.pl/ux/


Kierownik studiów:  
dr Maria Stojkow


Osoby do kontaktu:
Maria Stojkow
stojkoff@gmail.com

tel.: 889 505 377
Seweryn Rudnicki
sew.rudnicki@gmail.com
Anna Kulpa-Ogdowska
akulpa@agh.edu.pl

tel.: 12 617 42 50

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza