Studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia

AGH oferuje ponad 100 kierunków studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, skierowanych zarówno do specjalistów kadry inżynierskiej (studia z dziedziny ceramiki, elektrotechniki, energetyki, gazownictwa, geofizyki, górnictwa, informatyki, telekomunikacji, metalurgii, robotyki, telekomunikacji oraz inżynierii finansowej), jak również do osób, które są zainteresowane zdobyciem nowej specjalizacji, m.in. w dziedzinie informatyki i grafiki komputerowej, ochrony środowiska, zamówień publicznych, BHP, szacowania i zarządzania nieruchomościami, zarządzania personelem, przedsiębiorstwem, zarządzania jakością oraz funduszami UE.