Menu
 • Link do mapy serwisu
 • Pl
 • Studia doktoranckie
 • Doctoral studies
 

Studia doktoranckie

Studia III stopnia - studia doktoranckie - prowadzone są w AGH w roku akademickim 2016/2017 na 14 wydziałach w dziedzinie: 

 • nauk technicznych
 • nauk chemicznych
 • nauk fizycznych
 • nauk o Ziemi
 • nauk ekonomicznych

Dyscyplina

Wydział

Automatyka i Robotyka

 WEAIiIB, WIMiR

Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 

WEAIiIB

Budowa i Eksploatacja Maszyn 

WIMiR

Budownictwo

WGiG

Chemia 

WIMiC

Elektronika 

WIEiT, WEAIiIB

Elektrotechnika 

WEAIiIB

Energetyka 

WEiP

Fizyka 

WFiIS

Geodezja i Kartografia 

WGGiIŚ

Geofizyka 

WGGiOŚ

Geologia 

WGGiOŚ

Górnictwo i Geologia Inżynierska 

WGiG, WWNiG

Informatyka 

WIEiT, EAIiIB

Inżynieria Materiałowa 

WIMiIP, WIMiC, WMN

Inżynieria Środowiska 

WGGiIŚ, WGiG

Inżynieria produkcji

WGiG, WZ

Mechanika 

WIMiR

Metalurgia 

WIMiIP, WMN, WO

Nauki o zarządzaniu

WZ

Technologia Chemiczna 

WIMiC, WEiP

Telekomunikacja

WIEiT

 

W AGH studia III stopnia - studia doktoranckie, czteroletnie, bezpłatne w systemie stacjonarnym  są prowadzone na Wydziałach:

 • Górnictwa i Geoinżynierii
 • Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 • Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Odlewnictwa (studia w języku polskim lub angielskim)
 • Metali Nieżelaznych
 • Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • Zarządzania
 • Energetyki i Paliw
 • Fizyki i Informatyki Stosowanej (studia w języku angielskim)

 

oraz niestacjonarne  studia doktoranckie płatne,  prowadzone na Wydziałach:

 • Odlewnictwa
 • Zarządzania
 • Metali Nieżelaznych

 

W swojej ofercie kształcenia mamy studia doktoranckie prowadzone w całości lub częściowo w języku angielskim. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się corocznie a podstawą przyjęcia jest pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego .

 

Zgodnie z wybraną dyscypliną nasi doktoranci realizują program studiów, prowadzą zajęcia dydaktyczne, prowadzą badania naukowe pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora, mają możliwość uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą. Niektórzy z nich podejmują pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze łącząc ją z nauką.

 

Doktoranci mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Od 2012 r. doktorantom do ukończenia 35 roku życia przysługuje 51% zniżka przy przejazdach środkami transportu zbiorowego.

 

 

Doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych niezależnie od wieku mają prawo do ubiegania się o świadczenia w ramach systemu pomocy formie: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i  zapomogi.

Doktoranci spoza Krakowa mogą otrzymać zakwaterowanie w domach studenckich AGH. 

 

Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium doktoranckie a 30% doktorantów wyróżniających się w pracy naukowej   zwiększenie stypendium doktoranckiego.

 

Doktoranci mogą występować  się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe oraz o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Mają możliwości uczestniczenia w grantach, płatnych projektach naukowych a także w różnorodnych stypendiach finansowanych ze środków UE.  

 

 

Zespół Obsługi Studiów Doktoranckich

T: +48 12 617 31 57
T: +48 12 617 24 49
E: mbozym@agh.edu.pl

E: mpyzik@agh.edu.pl

 

All rights reserved © 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza