e-Learning / OPEN AGH

Zastosowanie e-learningu w Akademii Górniczo-Hutniczej obejmuje szereg komplementarnych działań, których nadrzędnym celem jest wsparcie kształcenia i prowadzenia zajęć tradycyjnymi metodami. Studenci i prowadzący zajęcia mogą efektywnie korzystać z nowoczesnych środków przekazu i komunikacji, głównie wykorzystując Uczelnianą Platformę e-Learningową Moodle.
 
Ze względu na specyfikę kształcenia inżynierów używane są także dodatkowe narzędzia i techniki takie jak  wideokonferencje, symulacje czy wirtualne laboratoria. Prowadzone są także projekty dydaktyczne, które opierają się na narzędziach społecznościowych. Jednostką odpowiedzialną za wspieranie Wydziałów i promowanie rozwoju nauczania z wykorzystaniem Internetu jest Centrum e-Learningu AGH.

  

Open AGH e-podręczniki from AGH-UST on Vimeo.