Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Katalog dobrych praktyk
  • Code of good conduct
 

Katalog dobrych praktyk

 

Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach

 

 

Przykłady dobrych praktyk, które wydziały mogą wykorzystywać w swoich działaniach, w zależności od potrzeb, możliwości lub specyfiki wydziału:

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020
dr hab. inż. Jacek Tarasiuk (WFiIS)

Dział Nauczania - Zespół ds. Jakości Kształcenia

mgr Monika Kowalska

T: +48 12 617 50 55

E: mirota@agh.edu.pl

 

mgr Małgorzata Bartyś

T: +48 12 617 27 12

E: mbartys@agh.edu.pl

 

mgr inż. Magdalena Janeczko-Klejnowska

T: +48 12 617 27 12

E: janeczko@agh.edu.pl

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza