Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Dokumenty USZJK
  • Documents of University System of Ensuring Quality of Education
 

Dokumenty

 

Akty prawne AGH związane z Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia w AGH

Poniżej znajdują się odnośniki do wszystkich wewnętrznych aktów prawnych AGH odnoszących się do funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia opublikowanych od października 2012 roku. Wcześniejsze akty prawne można znaleźć na stronie AGH w dziale [Dokumenty]. Link: http://www.agh.edu.pl/uczelnia/dokumenty/
Ponadto Uchwałę Sejmową oraz inne akty prawne publikowane przez MNiSW można znaleźć na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-szkolnictwo-wyzsze-bip/


Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego

 

 

Uchwały Senatu AGH

 

Uchwała nr 253/2012 Senatu AGH z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

 

Zarządzenia Rektora AGH

 

Zarządzenie Nr 33/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie kształcenia pedagogicznego pracowników i doktorantów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie


Zarządzenie Nr 35/2012 z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/2010 Rektora AGH z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie kształcenia pedagogicznego pracowników i doktorantów AGH

 

Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia i doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych wśród doktorantów oraz w sprawie oceny doktorantów prowadzących zajęcia dydaktyczne lub uczestniczących w ich prowadzeniu w ramach praktyki zawodowej w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych oraz hospitacji w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

 

Zarządzenie Nr 45/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Uczelnianego Zespołu Audytu Dydaktycznego

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020
dr hab. inż. Jacek Tarasiuk (WFiIS)

Dział Nauczania - Zespół ds. Jakości Kształcenia

mgr Monika Kowalska

T: +48 12 617 50 55

E: mirota@agh.edu.pl

 

mgr Małgorzata Bartyś

T: +48 12 617 27 12

E: mbartys@agh.edu.pl

 

mgr inż. Magdalena Janeczko-Klejnowska

T: +48 12 617 27 12

E: janeczko@agh.edu.pl

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza