Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Pl
  • Księga Jakości AGH
  • AGH UST Quality Book
 

Księga jakości AGH

Księga Jakości AGH jest jednym z instrumentów realizacji Uczelnianego Systemy Zapewnienia Jakości Kształcenia. Zgodnie z zarządzeniem Rektora AGH jest to publicznie dostępne opracowanie zawierające:

 

o   zbiór wszystkich dokumentów prawnych dotyczących procesu kształcenia w Uczelni,

o   zbiór procedur obowiązujących w trakcie realizacji procesu kształcenia, w skład którego wchodzą wyodrębnione zarządzenia Rektora oraz zalecenia Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia,

o   katalog dobrych praktyk, będący zbiorem przykładów rozwiązań godnych naśladowania,

o   informacje na temat Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w AGH przeznaczone dla interesariuszy zewnętrznych, w szczególności dla kandydatów na studia, pracodawców i mediów.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020
dr hab. inż. Jacek Tarasiuk (WFiIS)

Dział Nauczania - Zespół ds. Jakości Kształcenia

mgr Monika Kowalska

T: +48 12 617 50 55

E: mirota@agh.edu.pl

 

mgr Małgorzata Bartyś

T: +48 12 617 27 12

E: mbartys@agh.edu.pl

 

mgr inż. Magdalena Janeczko-Klejnowska

T: +48 12 617 27 12

E: janeczko@agh.edu.pl

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza