Menu
  • Link do mapy serwisu
  • Strona główna AGH
  • News
  • AGH Main Page
 
31.01.2017

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za 2016 r.


Przypominamy, iż termin składania wniosków o Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne upływa 31 stycznia 2017 r.

 

Wnioski dotyczące osób, którym stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki został nadany w grudniu poprzedniego roku, składa się w terminie do 28 lutego danego roku.

 

Wnioski należy składać w Zespole ds. Nagród Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa).

 

Dodatkowe informacje wraz z rozporządzeniem i formularzami zgłoszeń, można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


All rights reserved © 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza