Menu
 • Link do mapy serwisu
 • Strona główna AGH
 • News
 • AGH Main Page
 
26.09.2017

Konferencja poświęcona problematyce podejmowania decyzji w produkcji i usługach


W dniach 26–30 września 2017 r. w Zakopanem odbędzie się pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce podejmowania decyzji w produkcji i usługach – International Conference on Decision Making ​in ​Manufacturing and Services (DDMS 2017).

Interdyscyplinarny zakres tematyczny konferencji obejmuje zagadnienia podejmowania decyzji badane z perspektywy badań operacyjnych, technologii informacyjnych, nauk o zarządzaniu i wielu innych dziedzin.

Podczas DMMS 2017 poruszane będą zagadnienia związane z:

 • Zastosowaniem teorii podejmowania decyzji w zarządzaniu produkcją i usługami
 • Technologiami informacyjnymi wspomagającymi podejmowanie decyzji w zarządzaniu produkcją i usługami
 • Komputerowym wspomaganiem podejmowania decyzji
 • Technikami badań operacyjnych wykorzystywanymi w podejmowaniu decyzji
 • Projektowaniem systemów wytwarzania i świadczenia usług
 • Logistyką i zarządzaniem łańcuchami dostaw
 • Podejmowaniem decyzji finansowych w produkcji i usługach 

Miejsce

Zakopane, Hotel Hyrny

Data

26–30 września 2017 r. / September 26–30, 2017

Organizator

Katedra Badań Operacyjnych Wydziału Zarządzania / Department of Operations Research, Faculty of Management

Osoba do kontaktu

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik 

Kontakt

dmms@zarz.agh.edu.pl

WWW

www.dmms.zarz.agh.edu.pl


All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza