• Link do mapy serwisu
  • Kandydaci
  • Admission
 

 

 Osiągnięcia

AGH liderem wśród polskich uczelni w zgłoszeniach patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego
26 lutego 2014 r. Europejski Urząd Patentowy (EPO) opublikował raport prezentujący dane dotyczące zgłoszeń patentowych w Europie za rok 2014. W zestawieniu obejmującym polskie firmy oraz jednostki naukowe Akademia Górniczo-Hutnicza jest trzecim największym aplikantem z Polski.  W 2014 roku naukowcy z AGH zgłosili do europejskiej ochrony patentowej 15 wynalazków. Warto podkreślić, że AGH jest jedyną uczelnią w pierwszej dziesiątce zestawienia EPO.

  

Ranking Szkół Wyższych „Perspektywy 2014”
W najbardziej prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014” Akademia zajęła wysokie III miejsce wśród uczelni technicznych. Zestawienie zostało oparte na 33 szczegółowych kryteriach, tworzących sześć głównych kategorii, wśród których znalazły się: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie. Dużym sukcesem uczelni jest I miejsce w kategorii „innowacyjność”. W tej grupie oceniane były następujące kryteria: zaplecze innowacyjne uczelni, patenty i prawa ochronne, środki pozyskane z UE, sprzedane licencje oraz działające na uczelni spółki spin-off i spin-out.

„Kuźnia prezesów”
Kolejnym ważnym zestawieniem jest „Kuźnia prezesów”, w którym AGH zajmuje II miejsce. Badania potwierdzają, że wśród 493 prezesów największych firm działających w Polsce aż 8,11% to absolwenci AGH. Warto nadmienić, że nasza uczelnia po raz szósty z rzędu uplasowała się w ścisłej czołówce rankingu.

„Ranking naukowy uczelni akademickich”
AGH może poszczycić się również wysokim miejscem w „Rankingu naukowym uczelni akademickich” 2014, sporządzonym na podstawie indeksu Hirscha. Akademia Górniczo-Hutnicza znalazła się na II miejscu wśród uczelni technicznych oraz na VIII miejscu w zestawieniu ogólnym szkół wyższych.

Ranking „Webometrics”
W najnowszej edycji rankingu „Webometrics Ranking of World Universities 2015”, który obejmuje 12 000 szkół wyższych z całego świata, Akademia Górniczo-Hutnicza ponownie zajęła I miejsce wśród polskich uczelni technicznych. Warto podkreślić, iż Akademia – jako jedna z trzech polskich uczelni – znalazła się w prestiżowym gronie 500 szkół wyższych, których aktywność jest najbardziej widoczna w sieci.

 

O AGH opowiedzą:

 

Krzysztof Golonka - Freestyle Football

 

 

 

Mateusz Bryła - Koło Naukowe Integra

 

 

Bartosz Śmierciak - Koło Naukowe Integra

 

 

 Marcin Ryszka - AZS AGH

 

 

 

Julia Szymura - Koło Naukowe Integra

 

 

Jan Żarów - AGH Racing Team

„…ale tak naprawdę chodzi o rozwijanie naszych pasji, o to żeby zrobić coś więcej niż przewiduje podstawowy program studiów”

All rights reserved © 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza