Rankingi

AGH jedną z najlepszych uczelni w Polsce – sprawdź rankingi!

 

 

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017

 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy po raz pierwszy opublikowała Ranking Studiów Inżynierskich 2017, w którym oceniono 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych. Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła drugie miejsce w tym zestawieniu. 

Zestawienie kierunków z AGH w Rankingu Studiów Inżynierskich 2017:

I MIEJSCE

 

Fizyka Techniczna – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (w tym 100% punktów w kategoriach Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał akademicki, Efektywność naukowa, Potencjał dydaktyczny)
Inżynieria Materiałowa – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (w tym 100% punktów w kategoriach Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał akademicki, Efektywność naukowa, Potencjał dydaktyczny)
Mechanika i Budowa Maszyn – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (w tym 100% punktów w kategoriach Absolwenci na rynku pracy, Potencjał akademicki, Efektywność naukowa)

II MIEJSCE

Automatyka i Robotyka – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (w tym 100% punktów w kategoriach Potencjał akademicki, Innowacyjność)
Elektronika – Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (w tym 100% punktów w kategoriach Potencjał akademicki, Efektywność naukowa)
Elektrotechnika – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (w tym 100% punktów w kategoriach Potencjał akademicki, Potencjał dydaktyczny)
Energetyka – Wydział Energetyki i Paliw (w tym 100% punktów w kategorii Potencjał akademicki)
Geodezja i Kartografia – Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (w tym 100% punktów w kategoriach Potencjał akademicki, Efektywność naukowa)
Górnictwo i Geologia – Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu (w tym 100% punktów w kategoriach Potencjał akademicki, Efektywność naukowa, Potencjał dydaktyczny)
Informatyka – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (w tym 100% punktów w kategoriach Potencjał akademicki, Efektywność naukowa)

III MIEJSCE

Budownictwo – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (w tym 100% punktów w kategorii Efektywność naukowa)
Górnictwo i Geologia – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (w tym 100% punktów w kategoriach Potencjał akademicki, Efektywność naukowa)
Informatyka – Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (w tym 100% punktów w kategoriach Absolwenci na rynku pracy, Potencjał akademicki, Efektywność naukowa)
Inżynieria Biomedyczna – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (w tym 100% punktów w kategorii Potencjał akademicki)
Inżynieria Materiałowa – Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (w tym 100% punktów w kategoriach Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał akademicki, Efektywność naukowa, Potencjał dydaktyczny)
Mechatronika – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (w tym 100% punktów w kategoriach Potencjał akademicki, Efektywność naukowa)

 

Więcej informacji: www.engineering.perspektywy.pl

 

 

Pozostałe rankingi

 

* wśród polskich uczelni technicznych w rankingu Best Global Universities – październik 2017

* wśród polskich uczelni technicznych w międzynarodowym rankingu CWTS Leiden Ranking – maj 2017

* wśród polskich uczelni technicznych w rankingu publikacji Nature Index – marzec 2017

 

 

 

* wśród polskich uczelni technicznych w rankingu „Webometrics” – lipiec 2017

* wśród polskich uczelni technicznych w rankingu najlepszych europejskich uczelni opublikowanym przez THE Times Higher Education – czerwiec 2017

* wśród polskich uczelni technicznych, które otrzymały najwięcej patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe z Urzędu Patentowego RP – styczeń 2017

* w rankingu Kuźnia prezesów „Rzeczpospolitej” – grudzień 2016

 

 

 

* wśród uczelni technicznych w 18 edycji Rankingu Szkół Wyższych "Perspektyw" – czerwiec 2017

* wśród uczelni technicznych w międzynarodowym rankingu cytowań Transparent Ranking – styczeń 2017

 

Więcej informacji w zakładce Osiągnięcia.