• Kandydaci
  • Admission
 

Kalendarz rekrutacji letniej 2014/2015

Dla wszystkich stopni i form studiów:

Rozpoczęcie rejestracji w systemie e-Rekrutacja:

2 czerwca 2014 r., godz. 900

Rozpoczęcie pracy WKR:

25 czerwca 2014 r., godz. 900

Przerwa wakacyjna:

od 28 lipca do 31 sierpnia 2014 r.

Zakończenie pracy WKR:

30 września 2014 r., godz. 1500

 

Podstawa: Zarządzenie Nr 5/2014 Rektora AGH w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji na studia w AGH w roku akademickim 2014/2015

All rights reserved © 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza