• Kandydaci
  • Admission
 

Progi punktowe

Poniżej publikujemy wysokości progów punktowych na studia stacjonarne pierwszego stopnia, które obowiązywały w rekrutacji podstawowej w poprzednich latach. Dodatkowo podajemy liczbę kandydatów na jedno miejsce na dany kierunek.

Jednocześnie informujemy, że progi punktowe są ustalane rokrocznie niezależnie od progów w latach ubiegłych. Ich wysokość zależy między innymi od liczby kandydatów oraz osiągniętych przez nich wyników egzaminu maturalnego. 

Podane dane mają charakter jedynie informacyjny.

 

Liczba osób na miejsce

Próg punktowy

Kierunek / rok rekrutacji

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Budownictwo

7,77

8,41

11,52

7,48

6,16

840

846

860

848

877

Górnictwo i Geologia

0,92

1,31

1,52

2,39

2,98

160

316

441

550

700

Górnictwo i Geologia ZOD Jastrzębie Zdrój

0,46

0,86

0,99

1,11

1,31

150

171

202

202

318

Inżynieria Środowiska

2,10

1,94

2,25

2,01

1,65

476

540

550

550

535

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

2,01

1,70

1,62

2,02

1,93

424

496

451

530

587

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Edukacja Techniczno-Informatyczna

0,19

0,41

0,38

0,43

0,41

150

202

162

168

252

Informatyka Stosowana

0,42

0,59

0,93

0,92

1,64

350

400

411

473

600

Inżynieria Materiałowa

0,46

0,37

0,55

0,72

1,07

150

242

268

363

452

Inżynieria Obliczeniowa

 

 

0,17

0,46

0,57

 

 

366

264

350

Metalurgia

0,14

0,20

0,17

0,24

0,41

150

207

181

212

250

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Automatyka i Robotyka

3,98

3,30

2,84

2,59

3,41

930

909

917

905

942

Elektrotechnika

0,87

1,32

1,74

2,24

1,60

500

500

600

700

740

Informatyka (daw. Informatyka Stosowana)

3,07

2,99

2,93

2,68

2,88

890

865

884

888

920

Inżynieria Biomedyczna

5,86

4,79

4,82

4,83

4,85

854

830

821

851

888

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Elektronika i Telekomunikacja

1,48

1,49

1,50

1,19

1,64

800

708

750

701

750

Elektronika i Telekomunikacja (in English)

0,53

0,60

0,77

0,83

1,17

700

583

630

686

751

Informatyka

3,04

2,54

4,12

3,75

3,42

910

865

887

905

932

Teleinformatyka

 

 

 

4,30

3,23

 

 

 

853

908

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Automatyka i Robotyka

1,77

2,12

2,55

1,85

3,79

700

745

764

780

880

Inżynieria Akustyczna

3,77

5,20

4,97

4,02

4,25

820

851

882

880

908

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa

 

0,70

1,10

1,62

2,72

 

411

362

454

659

Mechanika i Budowa Maszyn

0,71

1,01

1,20

1,49

1,88

330

350

360

426

621

Mechatronika

2,11

2,84

2,97

4,00

3,43

700

777

768

880

912

Mechatronika (in English)

0,35

0,38

0,60

1,25

1,95

500

600

616

610

781

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Ekologiczne Źródła Energii

 

 

 

4,70

3,60

 

 

 

795

830

Geofizyka

2,50

2,63

3,00

2,48

1,67

660

757

821

826

818

Górnictwo i Geologia

0,82

1,08

1,49

1,92

1,33

280

306

350

600

602

Informatyka Stosowana

1,09

0,73

0,62

0,82

1,26

500

600

508

504

651

Inżynieria Środowiska

2,95

2,60

2,43

1,53

1,43

630

662

700

650

651

Ochrona Środowiska

3,06

1,51

1,49

0,95

1,19

600

351

420

350

450

Turystyka i Rekreacja

10,70

3,93

2,51

3,32

2,59

730

652

465

521

501

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Geodezja i Kartografia

8,17

7,77

7,29

5,83

4,78

800

830

833

836

856

Inżynieria Środowiska

2,69

2,78

2,15

1,93

1,43

529

570

525

530

434

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Ceramika

 

1,02

1,10

1,56

1,32

 

386

350

414

420

Chemia Budowlana

 

 

2,67

1,83

1,60

 

 

629

630

619

Inżynieria Materiałowa

1,48

2,08

2,25

3,40

3,05

313

532

565

700

798

Technologia Chemiczna

1,42

1,93

2,09

3,21

1,87

355

546

540

690

685

Wydział Odlewnictwa

Metalurgia 

0,58

0,35

0,37

0,41

0,43

150

153

192

213

212

Wirtotechnologia

 

 

0,30

0,38

0,43

 

 

198

229

209

Wydział Metali Nieżelaznych

Inżynieria Materiałowa

0,36

0,34

0,46

0,59

0,90

190

271

207

283

321

Metalurgia

0,27

0,33

0,23

0,43

0,39

230

167

206

282

305

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

1,20

1,37

1,89

1,43

1,33

270

320

401

403

421

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Górnictwo i Geologia 

0,65

1,56

2,59

3,03

1,11

200

330

485

696

395

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

1,53

2,85

4,57

4,31

2,27

360

600

762

820

840

Wydział Zarządzania

Informatyka i Ekonometria 

1,89

1,76

2,00

2,28

3,02

585

630

584

640

760

Zarządzanie 

2,47

4,45

2,51

2,36

2,73

539

644

500

450

520

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  

2,28

3,16

2,80

3,52

2,68

522

606

562

640

670

Wydział Energetyki i Paliw

Energetyka  

1,98

2,70

3,83

3,42

3,64

500

673

748

773

848

Technologia Chemiczna  

1,36

1,33

1,45

1,59

1,69

349

349

350

400

411

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Fizyka Medyczna

0,93

1,81

0,94

1,60

1,72

500

702

594

591

624

Fizyka Techniczna

0,69

1,35

1,00

1,08

1,30

350

694

626

635

716

Informatyka Stosowana

1,50

2,31

2,12

2,01

2,87

650

750

770

800

840

Wydział Matematyki Stosowanej

Matematyka

1,97

2,03

2,03

2,09

2,05

630

690

700

728

765

Wydział Humanistyczny

Kulturoznawstwo

8,25

6,35

4,30

2,95

2,42

647

625

447

392

433

Socjologia

9,56

6,01

3,41

2,44

1,87

686

617

481

352

341

All rights reserved © 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza