• Link do mapy serwisu
  • Kandydaci
  • Admission
 

Limity i kierunki objęte rekrutacją - studia stacjonarne

Podane niżej limity dotyczą rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2014/2015 (dotyczy rekrutacji letniej i zimowej).

Wydział / Kierunek

Rekrutacja letnia

Rekrutacja zimowa

Pierwszy stopień studiów

Drugi stopień studiów

Drugi stopień studiów

Górnictwa i Geoinżynierii

540

30

360

Budownictwo

120

0

90

Górnictwo i Geologia

120

30

90

Górnictwo i Geologia
(ZOD Jastrzębie Zdrój)

60

0

0

Inżynieria Środowiska

120

0

90

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

120

0

90

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

695

0

420

Edukacja Techniczno-Informatyczna

90

0

60

Inżynieria Ciepła

60

0

0

Inżynieria Materiałowa

160

0

120

Inżynieria Obliczeniowa

0

0

0

Informatyka Stosowana

225

0

150

Metalurgia

160

0

90

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

600

0

450

Automatyka i Robotyka

120

0

90

Elektrotechnika

180

0

120

Informatyka

120

0

120

Inżynieria Biomedyczna

120

0

120

Mikroelektronika w Technice i Medycynie

60

0

0

Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

520

0

320

Elektronika

60

0

0

Elektronika i Telekomunikacja

150

0

150

Elektronika i Telekomunikacja (w j. angielskim)

30

0

30

Informatyka

210

0

140

Teleinformatyka

70

0

0

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

820

0

570

Automatyka i Robotyka

120

0

120

Inżynieria Akustyczna

60

0

60

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa

60

0

0

Mechanika i Budowa Maszyn

400

0

270

Mechatronika

120

0

90

Mechatronika (w j. angielskim)

60

0

30

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

870

120

720

Ekologiczne Źródła Energii

60

0

0

Geofizyka

60

15

45

Górnictwo i Geologia

300

15

285

Informatyka Stosowana

90

0

90

Inżynieria Środowiska

150

0

150

Ochrona Środowiska

120

0

150

Turystyka i Rekreacja

90

90

0

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

360

0

360

Geodezja i Kartografia

180

0

180

Inżynieria Środowiska

180

0

180

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

280

20

210

Ceramika

30

5

25

Chemia Budowlana

30

0

0

Inżynieria Materiałowa

80

5

55

Technologia Chemiczna

140

10

130

Odlewnictwa

290

0

150

Metalurgia

200

0

90

Wirtotechnologia

90

0

60

Metali Nieżelaznych

270

0

150

Inżynieria Materiałowa

90

0

45

Metalurgia

90

0

45

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

90

0

60

Wiertnictwa, Nafty i Gazu

240

0

210

Górnictwo i Geologia

120

0

120

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

120

0

90

Zarządzania

360

210

120

Informatyka i Ekonometria

60

60

0

Zarządzanie

150

150

0

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

150

0

120

Energetyki i Paliw

360

15

315

Energetyka

210

0

180

Technologia Chemiczna

150

15

135

Fizyki i Informatyki Stosowanej

240

0

150

Fizyka Medyczna

60

0

45

Fizyka Techniczna

90

0

60

Informatyka Stosowana

90

0

45

Matematyki Stosowanej

200

200

0

Matematyka

200

200

0

Humanistyczny

150

145

30

Kulturoznawstwo

60

60

0

Socjologia

90

85

30

RAZEM

6 795

640

4 535

*

All rights reserved © 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza