11.01.2016

I miejsce AGH wśród polskich uczelni technicznych w rankingu „University Ranking by Academic Performance”


W najnowszej edycji rankingu „University Ranking by Academic Performance” Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła I miejsce wśród polskich uczelni technicznych.

 

Warto podkreślić, iż AGH uplasowała się na trzecim miejscu w zestawieniu obejmującym blisko 40 polskich uczelni. Ponadto Akademia awansowała na 502 miejsce w światowym rankingu uczelni w porównaniu z poprzednim zestawieniem (545 miejsce w 2015 r.).

  

 Miejsce

 

Uczelnia

 

299Uniwersytet Jagielloński
385Uniwersytet Warszawski
502

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

625 Politechnika Warszawska
685 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
709Politechnika Wrocławska
719Uniwersytet Wrocławski
799Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
802Uniwersytet Medyczny w Warszawie
814Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  

Wyniki zestawienia opierają się na danych dotyczących wskaźników cytowań i publikacji naukowych (bazy cyfrowe i źródła bibliometryczne, m.in. „Web of Science”).

 

Przygotowaniem „University Ranking by Academic Performance” zajmuje się Bliskowschodni Uniwersytet Techniczny w Ankarze. Uczelnie oceniane są na podstawie sześciu kategorii: artykuły, działalność naukowa, publikacje w czołowych czasopismach naukowych, cytowalność mierzona liczbą najbardziej popularnych publikacji i współpraca międzynarodowa.

 

W rankingu najlepiej wypadły uczelnie ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsze miejsce zajął Uniwersytet Harvarda, za którym uplasowały się kolejno: Uniwersytet w Toronto oraz Uniwersytet w Oksfordzie.

 

Szczegółowe informacje