Menu
  • Site Maps
  • Studenci
  • Doktoranci
  • Students
 

Sprawy bytowe

System pomocy materialnej dla studentów w Akademii Górniczo-Hutniczej obejmuje wiele form stypendiów oraz zapomóg, w tym także dofinansowanie do wyżywienia w stołówkach AGH.

Informacja na temat stypendiów, zapomóg dostępna jest w Dziekanatach oraz w Dziale Spraw Studenckich.

 

 

 

All rights reserved © 2017 AGH University of Science and Technology