Menu
  • Site Maps
  • My pomagamy
  • My pomagamy
 

My pomagamy – kursy przygotowawcze

Chcecie studiować na AGH, ale nie jesteście pewni swojej wiedzy z przedmiotów ścisłych? Chcielibyście lepiej przygotować się do rozpoczęcia studiów technicznych? Pomagamy Wam w tym! Możecie skorzystać z trzech możliwości:

KURSY STACJONARNE

Odbywają się poza terenem Akademii Górniczo-Hutniczej, są przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przed uzyskaniem świadectwa dojrzałości – tzw. Rok Zerowy. Kursy Roku Zerowego organizowane są przez Dział Nauczania AGH przy współudziale Wydziałów: Matematyki Stosowanej, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki i obejmują przedmioty: matematyka, fizyka, chemia. Kursy Roku Zerowego można podjąć wyłącznie na podstawie porozumienia zawartego ze szkołą średnią. Każdy kurs obejmuje 30 godzin zajęć lekcyjnych i jest dofinansowany przez AGH w wysokości około 50% kosztów.

T: 12 617 32 63

E: rokzerowy@agh.edu.pl

KURSY ZAMIEJSCOWE E-LEARNINGOWE

To kursy prowadzone przez Internet – tzw. Rok Zerowy e-learningowy. Obejmują przedmioty: matematyka, fizyka, chemia i są organizowane przez Centrum e-Learningu przy współudziale Wydziałów: Matematyki Stosowanej, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Kursy są prowadzone na odległość i są bezpłatne.

T: 12 617 50 54, 617 37 71

E: cel@agh.edu.pl
https://moodle.cel.agh.edu.pl/rok0/login/index.php

KURSY PRZYGOTOWAWCZE

Są organizowane przez Wydział Matematyki Stosowanej AGH. Kursy przygotowują do matury i podjęcia studiów na AGH z zakresu: matematyki, fizyki i chemii. Kandydaci zgłaszają się indywidualnie i ponoszą koszty kursów. Każdy kurs przygotowawczy obejmuje 30 godzin zajęć lekcyjnych. 

T: 12 617 31 68

E: kasprzyc@wms.mat.agh.edu.pl

www.wms.agh.edu.pl/index.php?m=4&p=2

 

All rights reserved © 2017 AGH University of Science and Technology