Menu
  • Site Maps
  • Kierunki studiów
  • Kierunki studiów
 

Kierunki studiów I stopnia (studia stacjonarne) w roku akademickim 2017/2018 wraz z przedmiotami głównymi uwzględnianymi w rekrutacji

KierunekPrzedmiot główny (jeden do wyboru)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Budownictwo matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Górnictwo i Geologia matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Inżynieria Środowiskamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia
Zarządzanie i Inżynieria Produkcjimatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Edukacja Techniczno-Informatycznamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub geografia
Inżynieria Ciepłamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Inżynieria Materiałowa matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Inżynieria Obliczeniowamatematyka lub fizyka, lub informatyka
Informatyka Stosowanamatematyka lub fizyka, lub informatyka
Metalurgiamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub geografia
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Automatyka i Robotyka matematyka lub fizyka, lub informatyka
Elektrotechnika matematyka lub fizyka, lub informatyka
Informatyka
matematyka lub fizyka, lub informatyka
Inżynieria Biomedyczna matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia
Mikroelektronika w Technice i Medycyniematematyka lub fizyka, lub informatyka
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Elektronikamatematyka lub fizyka, lub informatyka
Elektronika i Telekomunikacjamatematyka lub fizyka, lub informatyka
Elektronika i Telekomunikacja (w j. angielskim)matematyka lub fizyka, lub informatyka
Informatykamatematyka lub fizyka, lub informatyka
Teleinformatykamatematyka lub fizyka, lub informatyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Automatyka i Robotyka matematyka lub fizyka, lub informatyka
Inżynieria Akustyczna matematyka lub fizyka, lub informatyka
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Mechanika i Budowa Maszyn

matematyka lub fizyka, lub informatyka

Inżynieria Mechatronicznamatematyka lub fizyka, lub informatyka
Inżynieria Mechatroniczna (w j. angielskim) matematyka lub fizyka, lub informatyka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Ekologiczne Źródła Energii matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Geofizyka matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Górnictwo i Geologia matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Informatyka Stosowana matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Inżynieria Środowiskamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Ochrona Środowiskamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Turystyka i Rekreacja matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Geodezja i Kartografia matematyka lub fizyka, lub informatyka, lub geografia
Inżynieria Środowiska matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Ceramikamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub biologia
Chemia Budowlanamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub biologia
Inżynieria Materiałowa matematyka lub fizyka, lub chemia, lub biologia
Technologia Chemicznamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub biologia
Wydział Odlewnictwa
Inżynieria Procesów Odlewniczychmatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskichmatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Wydział Metali Nieżelaznych
Inżynieria Materiałowa matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Metalurgiamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Górnictwo i Geologia matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Inżynieria Naftowa i Gazownicza matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Wydział Zarządzania
Informatyka i Ekonometria matematyka lub fizyka, lub informatyka
Zarządzanie matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub geografia
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Wydział Energetyki i Paliw
Technologia Chemiczna matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Energetyka matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka Medycznamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Fizyka Technicznamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka
Informatyka Stosowana matematyka lub fizyka, lub informatyka
Wydział Matematyki Stosowanej
Matematyka matematyka
Wydział Humanistyczny
Informatyka Społecznamatematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia, lub filozofia, lub historia, lub historia sztuki, lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J), lub język polski, lub wiedza o społeczeństwie
Kulturoznawstwo  matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia, lub filozofia, lub historia, lub historia sztuki, lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J), lub język polski, lub wiedza o społeczeństwie
Socjologia

matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub biologia, lub geografia, lub filozofia, lub historia, lub historia sztuki, lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J), lub język polski, lub wiedza o społeczeństwie

All rights reserved © 2017 AGH University of Science and Technology