Menu
  • Site Maps
  • Dalsza edukacja
  • Dalsza edukacja
 

Dalsza edukacja

Studia III stopnia - doktoranckie

prowadzone są w AGH na 15 wydziałach. W ofercie znajduje się 25 dyscyplin naukowych.

Studia podyplomowe i kursy dokształcające

Realizując ideę kształcenia ustawicznego AGH prowadzi ponad 100 kierunków studiów podyplomowych umożliwiając specjalistom podnoszenie swoich kwalifikacji.

All rights reserved © 2017 AGH University of Science and Technology