Menu
  • Site Maps
  • Absolwenci
  • Alumni
  • en
 

Absolwenci

Akademia wykształciła ponad 170 000 inżynierów i magistrów zapewniając kadrę dla naszej gospodarki. Wykształcenie, które zdobyć można w naszej Akademii, jest bardzo cenione przez pracodawców - zarówno w kraju, jak i za granicą. Błyskotliwe kariery wielu absolwentów AGH, związane z piastowaniem przez nich wszelkich, w tym także bardzo często najwyższych stanowisk, stanowią łatwy do prześledzenia praktyczny dowód jakości i użyteczności wiedzy, jaką zdobyli oni w murach AGH.

 

All rights reserved © 2015 AGH University of Science and Technology