Menu
  • Site Maps
  • Kandydaci
  • Admission
 

Studia drugiego stopnia

Magisterskie studia drugiego stopnia prowadzone są na AGH w systemie stacjonarnym (dawniej dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym lub zaocznym) na 16 wydziałach.

 

Czas trwania studiów stacjonarnych o profilu ogólnoakademickim wynosi:

  • 4 semestry (dla studiów prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego magistra),
  • 3 lub 4 semestry (dla studiów prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera).

 

Czas trwania studiów niestacjonarnych może być dłuższy od nominalnego czasu trwania studiów stacjonarnych o tym samym profilu o 1 semestr.

 

W przypadku studiów o profilu praktycznym liczba semestrów może być o jeden semestr większa niż na odpowiednich studiach o profilu ogólnoakademickim, ze względu na jednosemestralną praktykę.

All rights reserved © 2017 AGH University of Science and Technology