Menu
  • Site Maps
  • Kandydaci
  • Admission
 

Kalendarz rekrutacji letniej 2017/2018

Dla wszystkich stopni i form studiów:

Rozpoczęcie pracy WKR:

26 czerwca 2017 r., godz. 900

Zakończenie pracy WKR:

30 września 2017 r., godz. 1500

WKR dyżurują w godzinach od 9:00 do 15:00.

Studia pierwszego stopnia

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia będzie prowadzona w cyklach rekrutacyjnych trwających 7 dni, za wyjątkiem pierwszego cyklu. Ogłoszenie wyników następować będzie o godz. 1500.

Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja:

od 1 czerwca 2017 r., godz. 900
do 21 września 2017 r., godz. 1500

Egzamin wstępny z matematyki (dotyczy osób posiadających wyniki egzaminu maturalnego w skali 1-6 lub 2-5 oraz z wykształceniem uzyskanym za granicą):

30 czerwca 2017 r., godz. 1500

Wykaz kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, na które aktualnie prowadzona jest rekrutacja w danym cyklu rekrutacyjnym.

Wykaz kierunków studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, na które aktualnie prowadzona jest rekrutacja w danym cyklu rekrutacyjnym.

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

  Nr

Złożenie/potwierdzenie
deklaracji w systemie e-Rekrutacja

Wstępna kwalifikacja

Przyjmowanie podań, wydawanie decyzji

Wpisy

1

od 1 czerwca do 3 lipca

4 lipca

od 5 do 10 lipca

od 5 do 10 lipca

2

od 5 do 10 lipca

11 lipca

od 12 do 17 lipca

od 12 do 17 lipca

3

od 12 do 17 lipca

18 lipca

od 19 do 24 lipca

od 19 do 24 lipca

4

od 19 do 24 lipca

25 lipca

od 26 do 31 lipca

od 26 do 31 lipca

5

od 26 do 31 lipca

1 sierpnia

od 2 do 7 sierpnia

od 2 do 7 sierpnia

6

od 2 do 7 sierpnia

8 sierpnia

od 9 do 11 sierpnia

od 9 do 11 sierpnia

7

od 9 do 11 sierpnia

16 sierpnia

od 17 do 21 sierpnia

od 17 do 21 sierpnia

8

od 17 do 21 sierpnia

22 sierpnia

od 23 do 28 sierpnia

od 23 do 28 sierpnia

9

od 23 do 28 sierpnia

29 sierpnia

od 30 sierpnia
do 4 września

od 30 sierpnia
do 4 września

10

od 30 sierpnia
do 4 września

5 września

od 6 do 11 września

od 6 do 11 września

11

od 6 do 11 września

12 września

od 13 do 18 września

od 13 do 18 września

12

od 13 do 18 września

19 września

od 20 do 22 września

od 20 do 22 września

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

  Nr

Złożenie/potwierdzenie
deklaracji w systemie e-Rekrutacja

Wstępna kwalifikacja

Przyjmowanie podań, wydawanie decyzji

Wpisy

1

od 1 czerwca do 6 lipca

7 lipca

od 10 do 13 lipca

od 10 do 13 lipca

2

od 8 do 13 lipca

14 lipca

od 15 (sobota)
do 20 lipca

od 15 (sobota)
do 20 lipca

3

od 15 do 20 lipca

21 lipca

od 24 do 27 lipca

od 24 do 27 lipca

4

od 22 do 27 lipca

28 lipca

od 31 lipca
do 3 sierpnia

od 31 lipca
do 3 sierpnia

5

od 29 lipca do 3 sierpnia

4 sierpnia

od 7 do 10 sierpnia

od 7 do 10 sierpnia

6

od 5 do 10 sierpnia

11 sierpnia

od 16 do 24 sierpnia

od 16 do 24 sierpnia

7

od 12 do 24 sierpnia

25 sierpnia

od 28 do 31 sierpnia

od 28 do 31 sierpnia

8

od 26 do 31 sierpnia

1 września

od 4 do 7 września

od 4 do 7 września

9

od 2 do 7 września

8 września

od 11 do 14 września

od 11 do 14 września

10

od 9 do 14 września

15 września

od 18 do 23 września (sobota)

od 18 do 23 września (sobota)

Studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia będzie prowadzona w dwóch cyklach rekrutacyjnych, natomiast na studia niestacjonarne drugiego stopnia - w jednym cyklu.

Ogłoszenie wyników następować będzie o godz. 1500.

 

Rejestracja kandydatów w systemie e-Rekrutacja trwać będzie od dnia 1 czerwca 2017 r. (godz.900) do dnia 24 września 2017 r. (godz.1500).

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Etap rekrutacji

Cykl rekrutacyjny 1

Cykl rekrutacyjny 2

Składanie deklaracji w systemie e-Rekrutacja

od 1 czerwca
do 10 września

od 15 do 18 września,
godz. 1500

Egzaminy wstępne

12 września

19 września

Wstępna kwalifikacja kandydatów

14 września

21   września

Przyjmowanie podań i wydawanie decyzji o przyjęciu na studia

od 15 do 18 września

od 22 do 27 września

Wpisy na studia

od 15 do 18 września

od 22 do 27 września

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Etap rekrutacji

Obowiązujące terminy

Składanie deklaracji w systemie e-Rekrutacja

od 1 czerwca do 15 września, godz. 1500

Egzaminy wstępne

16 (sobota) i/lub 18 września

Wstępna kwalifikacja kandydatów

20   września

Przyjmowanie podań i wydawanie decyzji o przyjęciu na studia

od 21 do 27 września,
w tym sobota 23 września

Wpisy na studia

od 21 do 27 września,
w tym sobota 23 września

 

 

Opracowano na podstawie Zarządzenia 18/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji letniej na studia pierwszego i drugiego stopnia w AGH na rok akademicki 2017/2018
.

All rights reserved © 2017 AGH University of Science and Technology