Menu
  • Site Maps
  • Kandydaci
  • Admission
 

Wykaz kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na które aktualnie prowadzona jest rekrutacja

Terminy przeprowadzania kwalifikacji i wpisów dla poszczególnych cykli są podane w kalendarzu rekrutacji.

 

 

KierunekStatus
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Budownictwo Rekrutacja zakończona
Górnictwo i Geologia Rekrutacja zakończona
Inżynieria ŚrodowiskaRekrutacja zakończona
Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiRekrutacja zakończona
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Edukacja Techniczno-InformatycznaRekrutacja zakończona
Inżynieria CiepłaRekrutacja zakończona (wpisy)
Inżynieria Materiałowa Rekrutacja zakończona
Inżynieria ObliczeniowaRekrutacja zakończona
Informatyka StosowanaRekrutacja zakończona
MetalurgiaRekrutacja zakończona
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Automatyka i Robotyka Rekrutacja zakończona
Elektrotechnika Rekrutacja zakończona
Informatyka
Rekrutacja zakończona
Inżynieria Biomedyczna Rekrutacja zakończona
Mikroelektronika w Technice i MedycynieRekrutacja zakończona
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
ElektronikaRekrutacja zakończona
Elektronika i TelekomunikacjaRekrutacja zakończona
Elektronika i Telekomunikacja (w j. angielskim)Rekrutacja zakończona
InformatykaRekrutacja zakończona
TeleinformatykaRekrutacja zakończona
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Automatyka i Robotyka Rekrutacja zakończona
Inżynieria Akustyczna Rekrutacja zakończona
Inżynieria Mechaniczna i MateriałowaRekrutacja zakończona
Mechanika i Budowa Maszyn Rekrutacja zakończona
Inżynieria MechatronicznaRekrutacja zakończona
Inżynieria Mechatroniczna (w j. angielskim) Rekrutacja zakończona
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Ekologiczne Źródła Energii Rekrutacja zakończona
Geofizyka Rekrutacja zakończona (wpisy)
Górnictwo i Geologia Rekrutacja zakończona (wpisy)
Informatyka Stosowana Rekrutacja zakończona (wpisy)
Inżynieria ŚrodowiskaRekrutacja zakończona (wpisy)
Ochrona ŚrodowiskaRekrutacja zakończona (wpisy)
Turystyka i Rekreacja Rekrutacja zakończona
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Geodezja i Kartografia Rekrutacja zakończona
Inżynieria Środowiska Rekrutacja zakończona (wpisy)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
CeramikaRekrutacja zakończona
Chemia BudowlanaRekrutacja zakończona (wpisy)
Inżynieria Materiałowa Rekrutacja zakończona
Technologia ChemicznaRekrutacja zakończona (wpisy)
Wydział Odlewnictwa
Inżynieria Procesów OdlewniczychRekrutacja zakończona (wpisy)
Komputerowe Wspomaganie Procesów InżynierskichRekrutacja zakończona (wpisy)
Wydział Metali Nieżelaznych
Inżynieria Materiałowa Rekrutacja zakończona (wpisy)
MetalurgiaRekrutacja zakończona (wpisy)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rekrutacja zakończona
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Górnictwo i Geologia Rekrutacja zakończona (wpisy)
Inżynieria Naftowa i Gazownicza Rekrutacja zakończona (wpisy)
Wydział Zarządzania
Informatyka i Ekonometria Rekrutacja zakończona
ZarządzanieRekrutacja zakończona
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rekrutacja zakończona
Wydział Energetyki i Paliw
Technologia Chemiczna Rekrutacja zakończona (wpisy)
Energetyka Rekrutacja zakończona (wpisy)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka MedycznaRekrutacja zakończona
Fizyka Techniczna Rekrutacja zakończona
Informatyka Stosowana Rekrutacja zakończona
Wydział Matematyki Stosowanej
Matematyka Rekrutacja zakończona
Wydział Humanistyczny
Informatyka SpołecznaRekrutacja zakończona
Kulturoznawstwo  Rekrutacja zakończona
SocjologiaRekrutacja zakończona

 

Wykaz kierunków studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, na które aktualnie prowadzona jest rekrutacja w danym cyklu rekrutacyjnym.

All rights reserved © 2017 AGH University of Science and Technology