Menu
  • Site Maps
  • Kandydaci
  • Admission
 

Zasady kwalifikowania kandydatów

Poniżej przedstawiany informacje dotyczące zasad kwalifikowania kandydatów na studia:


Liczba miejsc na pierwszym roku studiów na poszczególnych w danym roku akademickim jest ustalana uchwałą Senatu AGH.

 

 

All rights reserved © 2017 AGH University of Science and Technology